Uutislistaukseen

Kouvolan seurakuntien somekanavat tutkimuskohteena – vastaa kyselyyn

Kouvolan seurakuntien sosiaalisen median kanavien käyttäjille suunnattu tutkimuskysely on avoinna 19.4. saakka.
Sosiaalinen media on läsnä mobiilissa.

Mitä seurakuntalaiset toivovat Kouvolan seurakuntien sosiaalisen median kanavilta? Muun muassa tätä kysyy Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) opiskeleva Annu Tanska opinnäytetyössään, jonka hän toteuttaa yhteistyössä Kouvolan seurakuntayhtymän viestinnän kanssa.
– Tutkimukseni tavoitteena on tukea sosiaalisen median kanavien suunnittelua Kouvolan seurakunnissa, Annu Tanska sanoo.

Näkökulmia seurakuntien toimintaan Annulle on karttunut muun muassa Kuusankosken seurakuntanuorissa sekä seurakunnan kerhonohjaajana ja isosena. Varsinainen idea perehtyä Kouvolan seurakuntayhtymän sosiaaliseen mediaan opinnäytetyön aiheena nousi esiin keskusteluista oman isän kanssa. Annun isä Juha Tanska työskentelee seurakuntayhtymässä suntiona ja on mukana työntekijöistä kootussa sometiimissä, joka kehittää ja toteuttaa Kouvolan seurakuntien sosiaalisen median sisältöjä. Perheen sisältä kaikupohjaa seurakuntien someen löytyy myös äidin Minna Tanskan työstä Jaalan kappeliseurakunnan kappalaisena.

Oikeat somekanavat eri kohderyhmille

– Sosiaalinen media on aiheena kiinnostava, sillä siitä on lyhyessä ajassa tullut merkittävä osa varsinkin nuorten arkea, Annu Tanska toteaa. Sosiaalisen median suunnittelu Kouvolan seurakuntayhtymää varten antaa paljon tilaa ideoille, mutta tuo eteen myös isoja haasteita, kuten laajan kohderyhmän ja resurssien huomioimisen.
– On kiinnostavaa nähdä, miten laajan kohderyhmän voi jakaa eri sosiaalisen median kanaville ja erilaisiin julkaisuihin. Tahdon löytää oikeat kanavat ja julkaisusarjat eri kohderyhmille ja kasata ohjeistuksen siihen, miten julkaisut saadaan onnistumaan. Onnistunut julkaisu vaatii ymmärrystä monesta tekijästä, kuten siitä, milloin kohderyhmä on aktiivisimmillaan ja missä, Annu Tanska kertoo.

Verkkokysely kokoaa tutkimusaineistoa

Opinnäytetyöhön liittyvä kysely on viikon ajan avoinna verkossa 19. huhtikuuta saakka. Kysely on suunnattu Kouvolan seurakuntien sosiaalisen median kanavien käyttäjille ja sen vastaukset toimivat tutkimusaineistona Annu Tanskan opinnäytetyössä. Kyselyn täyttäminen on helppoa ja vie aikaa vain noin 2-5 minuuttia.

Opinnäytetyö keskittyy olemassa olevien Kouvolan seurakuntayhtymän sosiaalisen median kanaviin. Samalla tutkimus haarukoi tarvetta uusille kanaville. Sosiaalisen median kanavia Kouvolan seurakuntayhtymässä on koottu Kouvolan seurakuntien sivuille.

Käytätkö Kouvolan seurakuntien sosiaalisen median kanavia? Vastaa kyselyyn 19.4.2018 mennessä.

(Uutisen kuva: Kirkon kuvapankki /Juuso Westerlund)

11.4.2018 16.01