Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 28.3.2018

Kouvolan seurakuntayhtymän viime vuoden tilinpäätös oli 173 000 euroa ylijäämäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28. maaliskuuta Kouvolan seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2017. Neuvosto lähettää allekirjoitetun tilinpäätöksen tilintarkastuksen kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
– Yhtymän talous on tällä hetkellä tasapainossa, mikä antaa meille liikkumavaraa toimintaympäristön muutoksessa. Ylijäämäinen talous turvaa tulevaisuuden toimintaedellytyksiä, kun jatkamme vastuullista taloudenhoitoa, talouspäällikkö Tuomas Rimpiläinen sanoo.

Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2012 alkaen 1,6. Viime vuonna toteutuneet kirkollisverotuotot olivat 16 miljoonaa euroa, mikä on 390 000 euroa edellisvuotta vähemmän ja 500 000 euroa talousarviota enemmän. Yhteisöveron tilitys oli 7500 euroa negatiivinen, kun edellisenä vuonna tilitystä tuli vielä 255 000 euroa. Yhteisöveron tilitykset päättyivät lokakuussa 2017. Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku pieneni vuoden 2017 aikana 1514:lla (2,3 %). Jäsenmäärä vuoden vaihteessa oli 63 179. Kirkkoon kuulumisprosentti Kouvolassa oli 75 %.

– Yli 75 prosenttia kouvolalaisista kuuluu yhä kirkkoon. Monet asiat puhuvat sen puolesta, että seurakunnan merkitys tulee lähivuosina kasvamaan. Seurakunnan perustyö, jota seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä tehdään, on sellaista, jolla on ihmisten elämässä merkitystä, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas toteaa tilinpäätöksen yhteydessä.

Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2017 toimintatuotot olivat 2 960 000 euroa ja toimintakulut 16 928 000 euroa. Toimintakuluista 17,5 % katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 65 %. Toimintakate, eli se osa joka jää käyttötalouden nettokuluista katettavaksi vero- ja rahoitustuotoilla, oli 13 969 000 euroa.

Vuosikate 2 257 000 euroa kattoi investoinnit (699 000 euroa). Vuosikate oli 1 353 000 euroa talousarviota suurempi. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 2 102 000 euroa. Yhtymän rahavarat kasvoivat tilivuonna 1,58 miljoonaa euroa. Yhtymä on tällä hetkellä velaton.

Seurakuntayhtymän hallinto-organisaation uudistaminen etenee

Yhteisen kirkkoneuvoston asettama hallintotyöryhmä antoi esityksensä seurakuntayhtymän päivitetystä organisaatiorakenteesta eilisessä kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi annetun esityksen ja lähetti sen yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Hallintotyöryhmän tehtävänä oli päivittää seurakuntayhtymän viraston johtosääntö, tehdä mahdolliset muutokset yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja tarkastaa viraston organisaatiorakenne vastaamaan seuraavien vuosien vaatimuksia.

Hallintotyöryhmän esityksessä viraston johtosäännön nimi vaihtui yhteisten tehtävien johtosäännöksi. Yhteisten tehtävien johtosäännössä on määritelty seurakuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta. Yhtymän yhteisten tehtävien toiminta-ajatuksena on palvella Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntia. Yhtymä toteuttaa seurakuntien puolesta yhteisesti sovittuja tehtäviä, kuten kiinteistöistä huolehtiminen, talousasiat ja henkilöstöpolitiikka. Seurakuntayhtymä luo ja kehittää edellytyksiä seurakuntien perustehtävän hoitamiseksi.

Päivitetyssä organisaatiomallissa hallintojohtaja johtaa hallintopalveluja, talous- ja henkilöstöpalveluja, kiinteistöpalveluja, tietohallintopalveluja, keskusrekisteriä ja viestintää. Keskusrekisterin ja viestinnän johtaminen kuuluvat nykyisessä organisaatiossa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan vastuulle. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla säilyy uudessa mallissa vastuu perheasiain neuvottelukeskuksesta, palvelevasta puhelimesta, sairaalasielunhoidosta ja kehitysvammaistyöstä.

Hallintojohtajan tehtäviä on henkilöstöasioissa ja työsuojelussa siirretty talous- ja henkilöstöpalveluille. Talous- ja henkilöstöpalvelut on yhdistetty ja palveluyksikköä johtaa talouspäällikkö. Työsuojelupäällikön tehtävät siirtyvät talous- ja henkilöstöpalvelujen alaisuuteen henkilöstöpalvelupäällikölle, joka edustaa työnantajaa. Henkilöstösihteerin nimike muuttuu henkilöstöpalvelupäälliköksi ja keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin nimike rekisteripäälliköksi.

Kiitoshetki 18.4. Tolkkilan kartanon ja Elimäen kirkon talkootöihin osallistuneille

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Elimäen seurakunnan seurakuntaneuvoston valmistelun pohjalta yhteisen kiitoshetken järjestämisen kaikille Tolkkilan kartanon ja Elimäen kirkon talkootyöhön osallistuneille. Kiitoshetkeen kutsutaan myös elimäkeläisiä veteraaneja, rintamamiehiä tai rintamatunnuksen omaavia henkilöitä. Keskiviikkona 18. huhtikuuta klo 13 Elimäen seurakuntakeskuksessa toteutettavaan tilaisuuteen esitetään julkinen kutsu, sekä mahdollisuus ilmoittautua yhteiskuljetukseen.
Kiitoshetki on yhteinen iltapäivä, johon sisältyy hyvä tarjoilu, ohjelmaa sekä muistelua. Tilaisuuden järjestää Elimäen seurakunta ja kustannuksista vastaa Kouvolan seurakuntayhtymä.

Yhtymän palveluksessa on 235 työntekijää

Kouvolan seurakuntayhtymässä on koottu viime vuodelta henkilöstökertomus. Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2017 oli 235, joista paikallisseurakunnissa on 125 työntekijää ja yhtymän toimintayksiköissä 110. Yhtymä työllisti myös kesä- ja kausityöhön 133 työntekijää. Lisäksi yhtymällä oli lukuisia palkkiotoimisia työntekijöitä, kuten leirityössä isoset.

Seurakuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä oli viime vuoden lopussa 49 vuotta.
– Lähivuosina henkilöstösuunnittelun merkitys korostuu yhtymän hallinnossa ja seurakuntatyössä jatkuvien muutosten ja eläkkeelle siirtyvien määrän kasvun vuoksi. Eläköitymisen hallittu ennakointi ja suunnitelmallinen toteutus ovat avainasemassa, jotta varmistetaan riittävän osaamisen säilyminen sekä henkilöstön oikea mitoitus myös tulevaisuudessa, hallintojohtaja Riitta Lonka sanoo.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavan kerran 25.4.

29.3.2018 15.11