Keskustelua nuorten ja ikäihmisten turvallisuudesta Korialla 17.1.

12.1.2018 13.30

Yhteisvastuu

Elimäen seurakunta ja Rikosuhripäivystys järjestävät luento- ja keskustelutilaisuuden Korian kirkolla 17. tammikuuta. Keskustelun teema on nuorten ja ikäihmisten turvallisuus. Samalla kerrotaan Rikosuhripäivystyksen toiminnasta. Kaikille avoin tilaisuus on suunnattu nuorille ja ikäihmisille, heidän läheisilleen sekä heidän kanssaan toimiville henkilöille ja työntekijöille.

– Korian tilaisuudessa keskustelemme nuorten ja ikäihmisten turvallisuudesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä, Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja Marjukka Suurpää kertoo.
RIKUn nuorten hankkeen projektisuunnittelija Raija Kontunen opastaa nuoren uhrin kohtaamisessa ja tukemisessa.

Ikäihmisten turvallisuudesta ovat esillä erityisesti kotiin liittyvät asiat: Keneen voi luottaa? Kenet voi päästää kotiin sisään? Mitä tehdä, jos omainen kohtelee minua huonosti? Marjukka Suurpää antaa alustuksessaan ohjeita miten toimia, kun herää huoli ikäihmisen hyvinvoinnista sekä auttaa tunnistamaan vanhuksen kaltoinkohtelun tunnusmerkkejä.

Yhteisvastuukeräyksen tuotot mahdollistavat teematilaisuuden

Tilaisuus toteutetaan Yhteisvastuukeräyksen tuotolla.
– Elimäen seurakunnan omaan käyttöön jäi 10 prosenttia Yhteisvastuun 2017 tuotosta. Seurakuntien omat osuudet yleensä kohdennetaan Yhteisvastuun vuositeemaan liittyvän toiminnan tukemiseen. Viime vuoden teema oli ihmiskauppa, ja alueellamme toteutetun keräyksen yhteistyökumppanina toimi Rikosuhripäivystys, diakoni Helena Puhakka Elimäen seurakunnasta kertoo luentotilaisuuden toteutuksesta.

Yhteisvastuukeräyksen tuotolla järjestetään Kouvolan ev.lut. seurakuntien ja Rikosuhripäivystyksen yhteistyönä lisää tilaisuuksia kevään aikana. Kouvolan seurakuntakeskuksessa 14.3. aiheena on ihmiskauppa ja sen tunnistaminen. Kouluttajana tilaisuudessa toimii ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinaattori Pia Marttila.

Luento- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 17.1.2018 klo 13–16
Korian kirkon seurakuntasalissa (Alakouluntie 23).

klo 13.00 Tilaisuuden avaus. RIKUn paikalliset palvelut, Marjukka Suurpää, toiminnanohjaaja RIKU
klo 13.30 Nuoren uhrin kohtaaminen ja tukeminen. Raija Kontunen, projektisuunnittelija RIKU
klo 14.15 Väliaika ja tarjoilu
klo 14.30 Ikäihmisten turvallisuus, Marjukka Suurpää, toiminnanohjaaja RIKU

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa muun muassa tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Rikosuhripäivystyksen palvelupiste Kouvolassa sijaitsee osoitteessa Keskikatu 13, 3. krs. Toimintaa rahoittaa Oikeusministeriö ja STEA.

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

« Uutislistaukseen