Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 18.10.2017

19.10.2017 15.43

Talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin kirkkoneuvostossa

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion Kouvolan seurakuntayhtymälle. Talousarvio vuodelle 2018 on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla. Kokonaisuutena talousarvio on kevyesti kiristävä. Verotuloja odotetaan Kouvolan seurakuntayhtymälle ensi vuonna 15,3 miljoonaa euroa. Vastuukate jaetaan seurakuntien jäsenmäärän mukaan. Koko seurakuntayhtymän vastuukate on 450.000 euroa vuotta 2017 pienempi. Talousarvio on 299.000 euroa alijäämäinen.

Hyvää pohjaa tasapainoiselle taloussuunnittelulle luovat yhtymän velattomuus, ylijäämäinen historia, järkevän taloudenpidon kulttuuri ja hyvä henkilöstö. Talouden haasteina ovat verotulokehitys jäsenmäärän laskiessa, alueen talouskehitys, suuri kiinteän omaisuuden vastuukanta, tulevat investoinnit, sopeuttaminen ja rakenteellisten muutosten hitaus. Investointeja seurakuntayhtymän kiinteistöihin, koneisiin ja laitteisiin on suunniteltu toteutettavaksi 1,38 miljoonalla eurolla ensi vuoden aikana.
– Talousarvion laadinta on edennyt hyvässä yhteistyössä seurakuntien ja seurakuntayhtymän työalojen kanssa. Tiukkenevasta taloudesta huolimatta Kouvolan seurakunnilla on hyvät edellytykset tehtävänsä toteuttamiseen, toteaa talouspäällikkö Tuomas Rimpiläinen ja lausuu kiitokset kaikille talousarvion laadintaan osallistuneille.

Seurakuntalaisten ääni kuuluu ensi vuonna seurakuntavaaleissa

Kouvolan seurakuntayhtymän toimintaa suuntaava painopiste ensi vuodelle on Jumala antoi Sinulle äänen.
– Teema nostaa esille seurakuntien perustehtävää ja antaa sitä kautta mahdollisuuden vahvistaa kirkon jäsenyyden merkitystä, hallintojohtaja Riitta Lonka totesi toimintasuunnitelmaa esittelevässä puheenvuorossaan.

Omaa ääntään seurakuntalaiset pääsevät kirjaimellisesti käyttämään seurakuntavaaleissa ensi vuoden marraskuussa. Seurakuntavaaleilla valitaan luottamushenkilöt paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoihin sekä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Seurakuntayhtymän hallinto-organisaation kehittäminen on käynnissä

Kouvolan seurakuntayhtymään kaavaillaan seurakuntayhtymän johtajan virkaa vuodesta 2019 alkaen. Muutos on osa Kouvolan seurakuntayhtymän hallinnon rakenteen kehittämistä, jota suunnittelee tehtävään viime elokuussa perustettu yhtymän sisäinen hallintotyöryhmä. Työryhmän toimeksianto yhteiseltä kirkkoneuvostolta on päivittää yhtymän johto- ja ohjesäännöt sekä viraston organisaatio vastaamaan tulevien vuosien vaatimuksia. Työryhmä raportoi 18. lokakuuta yhteiselle kirkkoneuvostolle työskentelyn tämänhetkisestä tilanteesta.

Työryhmän esitys tässä vaiheessa on, että jatkossa seurakuntayhtymän ylimpänä virkamiehenä toimii seurakuntayhtymän johtaja. Uusi johtajan virkanimike korvaisi hallintojohtajan yhtymän organisaatiossa, nykyisen hallintojohtaja Riitta Longan siirtyessä eläkkeelle. Seurakuntayhtymän johtajan valitsisi yhteinen kirkkovaltuusto Kouvolan seurakuntien kirkkoherrojen joukosta. Valtuuston valitsema kirkkoherra toimisi määrä-aikaisessa ja osa-aikaisessa (50 %) virkasuhteessa oman kirkkoherran virkansa ohella. Johtajan toimikausi olisi neljä vuotta. Sama henkilö voisi toimia seurakuntayhtymän johtajana korkeintaan kaksi nelivuotiskautta.

Toinen hallintotyöryhmän esittämä muutos on, että taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta sekä kiinteistö- ja hautaustoimesta vastaisi jatkossa talousjohtaja.
– Tavoitteena on, että seurakuntayhtymässä voidaan tehokkaasti hoitaa perustehtävää. Lisäksi pyrimme keventämään hallintoa ja vähentämään kustannuksia, kertoo hallintotyöryhmän puheenjohtaja, kirkkoherra Kimmo Ylikangas.
– Kehitämme ja syvennämme seurakuntien ja seurakuntayhtymän välistä yhteistyötä. Haluamme korostaa paikallisseurakuntien roolia koko yhtymän hallinnossa. Sitä kautta myös seurakuntalaisten ääni kuuluu paremmin seurakuntayhtymässä.

Työryhmän lopullinen ehdotus valmistuu 31.3.2018 mennessä. Viraston johtosäännön muutosten hyväksymisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö on lisäksi vahvistettava Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa. Seurakuntayhtymän hallintoa koskevien uudistusten on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alusta.