Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 27.9.2017

4.10.2017 12.30

Kirkkoneuvosto esittää lämpölaitos Elimäen Neloset Oy:n liiketoiminnan myyntiä

Kouvolan seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto tulee esittämään lämpölaitos Elimäen Neloset Oy:n yhtiökokoukselle liiketoiminnan myyntiä KSS Lämpö Oy:lle. Kaupan myötä kirkkoneuvosto hyväksyy, että Elimäen Neloset Oy puretaan.
Kouvolan seurakuntayhtymä on Elimäen Neloset Oy:n yksi omistajista LähiTapiola Vellamon ja Kiinteistö Oy Elimäen Rahatorin kanssa. Lämpölaitos toimii Elimäen keskustassa erillisessä kontissa. Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöistä kaukolämpöä Elimäen Neloset Oy:n kautta saavat Elimäen kirkko ja seurakuntakeskus. Jatkossa seurakunnan käytössä olevien kiinteistöjen kaukolämmön tuotannosta vastaa KSS Lämpö Oy.

Sisäisen valvonnan ohje tukee hyvää hallintotapaa Kouvolan seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi sisäisen valvonnan ohjeen Kouvolan seurakuntayhtymälle. Uudella sisäisen valvonnan ohjeistuksella luodaan pelisäännöt, jotka edesauttavat hyvän hallinnon toteutumista Kouvolan seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa. Sisäisen valvonnan ohje sisältää myös toimenpideohjelman vuosille 2017–2018.

Sisäinen valvonta ulottuu koko organisaatioon, ja on osa esimiesten johtamistyötä. Ohjeistus pyrkii varmistamaan, että tehtävät hoidetaan seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa asianmukaisesti, laadukkaasti, lainmukaisesti ja riskit halliten. Tavoitteena on joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta sekä hallinto. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Se sisältää muun muassa julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta.

Kiinteistöpalveluihin haetaan kiinteistökehityssuunnittelijaa

Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut hakee uudella tehtävänimikkeellä palvelukseensa kiinteistökehityssuunnittelijaa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että työsopimussuhteinen kiinteistökehityssuunnittelijan nimike otetaan käyttöön Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluissa. Nimike korvaa kiinteistöpalveluissa tällä hetkellä täyttämättä olevan rakennusmestarin viran.

Perusteena uudelle tehtävänimikkeelle on, että kiinteistöpalvelut tarvitsee suunnittelijan, joka pystyy laatimaan olemassa olevien rakennusten hoito- ja ylläpitosuunnitelmia pitkällä tähtäimellä. Lisäksi seurakuntayhtymän tilojen käyttöä tulee ideoida ja suunnitella uudelleen siten, että ne palvelevat paremmin seurakuntien muuttuvia tarpeita. Suunnittelijalla tulee olla kykyä huomioida kirkollisten rakennusten kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot jo hankkeiden ideointivaiheessa.

Neljäsosa Kouvolan seurakuntayhtymän rakennuksista on kirkkolain mukaisia kirkollisia rakennuksia. Mukaan lukeutuu muun muassa 15 kirkkoa, kuusi kellotapulia ja 12 siunaus- tai hautakappelia. Kaikki kirkolliset rakennukset ja rakennelmat ovat Kouvolan seudun kirkollista rakennusperintöä, jonka säilyminen on kiinteistön omistajan eli seurakuntayhtymän vastuulla.