Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 7.6.2017: Tuloveroprosentti edelleen 1,60

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016. Hautainhoitorahaston alijäämä 29 120,46 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille. Vastuuvapaus myönnettiin tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016.

Strategian mukaiset painopisteet vahvistettiin

Kouvolan seurakuntayhtymän strategian mukaiset painopisteet vuosille 2018–2020 vahvistettiin:
2018 Jumala antoi Sinulle äänen
2019 Uutta kohti Taivaan Isän suojeluksessa
2020 Evankeliumista elävä yhteisö

Tuloveroprosentti vuodelle 2018

Kouvolan seurakuntayhtymän kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vuodelle 2018 päätettiin nykyinen prosentti 1,60. Tuloveroprosentti on pysynyt samana vuodesta 2012 lähtien.

Yhteisten hallintoelinten esityslistat ja pöytäkirjat verkossa: http://www.kouvolanseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko

 

8.6.2017 18.55