Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 22.3.2017

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi osaltaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2016. Tilinpäätös etenee yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2012 alkaen 1,6. Jäsenmäärä vuoden vaihteessa oli 64693. Kirkkoon kuulumisprosentti oli 76 %.

Teija Marjamäki hautaustoimen päällikön virkaan
Hautaustoimen päällikön virkaan valittiin maatalous- ja metsätieteiden maisteri Teija Marjamäki.

Suunnittelutoimikuntaan luottamushenkilöitä
Suunnittelutoimikuntaan on toimikaudeksi 2017-2018 nimetty luottamushenkilöjäseniksi Tero Hinkkanen Elimäen seurakunnasta ja Tuula Rikala Kuusankosken seurakunnasta.

Ahoristin kerhotilan myynti
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Victor Tirrasen ostotarjouksen Ahoristin kerhotilasta, 100.000 euroa. Kerhotilan myynti etenee yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Valkealan seurakunta luopui Ahoristin kerhotilasta keväällä 2016.

23.3.2017 15.52