Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kevyesti kiristävän talousarvion


Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen istuntoonsa 8. joulukuuta.

 

 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kevyesti kiristävän talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2019. Talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla. Myös investointiohjelma, talousarvion sitovuustasot, hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelmat hyväksyttiin.

Hyvää pohjaa tasapainoiselle taloussuunnittelulle luovat yhtymän velattomuus, ylijäämäinen historia, järkevän taloudenpidon kulttuuri ja hyvä henkilöstö. Talouden haasteina ovat verotulokehitys jäsenmäärän laskiessa, alueen talouskehitys, suuri kiinteän omaisuuden vastuukanta, tulevat investoinnit, sopeuttaminen ja rakenteellisten muutosten hitaus.

Kirkkovaltuusto käsitteli myös henkilövalintoja. Kari Punkkisen tilalle kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Saara Turkka jäljellä olevaksi kaudeksi vuoden 2018 loppuun. Punkkisen tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi nousi Juho Kangas. Julia Närekorpi nousi yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Riikka-Liisa Kuopan tilalle.

Seurakuntayhtymän seurakuntien lapsityö muutetaan kaikissa seurakunnissa varhaiskasvatuksen työalaksi. Varhaiskasvatus on termi, joka kuvaa paremmin seurakunnan kokonaisvaltaista kasvatustoimintaa lasten ja perheiden parissa. Kouvolan seurakunnan lapsityön johtajan virkanimike muutetaan varhaiskasvatuksen johtajan viraksi.

Virkoja lakkauttamisista päätettiin. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kahden toimistosihteerin viran ja yhden seurakuntamestarin viran lakkauttamisen. Virat ovat olleet määräaikaisia siten, että viranhaltijan vaihtuessa virka lakkaa ja tehtävä muutetaan työsopimussuhteiseksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti Kuusankoskella sijaitsevan Mäkelä-nimisen tilan myynnistä Kouvolan kaupungille 13.970 euron hintaan. Asia etenee edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kuusankosken kirkkoherra Kimmo Ylikangas toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana 2017-2018. Hän sai määräyksen tehtävään Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta.

 

15.12.2016 16.56