Uutislistaukseen

Alistajat ja alistetut - narsismin monet kasvot

Tiistaina 8.11.2016 klo 18-20.30 järjestetään kaikille avoin ja maksuton luentoilta Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-salissa, Savonkatu 40. Luennoimassa on TT, VTM, rovasti Raimo Mäkelä. Luento antaa välineitä tiedostaa mistä narsismissa on kyse ja miten toimia kohdatessaan narsistin. Luento käsittelee myös harvemmin esillä ollutta miesuhriteemaa. Mäkelä vastaa kysymyksiin, joita voi esittää nimettömänä kirjallisesti. Illan aikana on mahdollisuus ostaa aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Narsistiset ihmiset ovat vaikeita ja hankalia työtovereita ja kumppaneita. He eivät näe itsessään ongelmia, vaan syyt ovat aina toisissa. Heiltä puuttuu valmiudet eläytyä toiseen ja toisen tunteisiin. He pystyvät manipuloimaan toista ihmistä jos se palvelee heidän omia tarkoitusperiään. Narsistin suhtautumisesta kanssaihmisiin voi empatia puuttua täysin.

Puhe narsismista ja sen erilaisista ilmentymistä on läsnä jokapäiväisessä kielenkäytössämme. Yleiskielessä sanoilla narsismi ja narsistinen on negatiivinen sävy. Puhutaan kuitenkin myös terveestä narsismista. Aikakautta ja maailmaa, jossa elämme sanotaan kovaksi ja narsistiseksi.

Narsistista ihmistä pidetään itserakkaana. Seurassa hän voi olla rasittava, koska ei kykene itsekeskeisyydeltään ja huomionkipeydeltään ottamaan riittävästi huomioon kanssaihmisiään. Parisuhteessa kumppani on narsistin tarpeiden palveluksessa eikä narsisti jätä tunnetilaa kumppanille jolloin tämä väsyy henkisesti. Narsisti ei myöskään kykene terveesti rakastamaan itseään.

Narsistien määrä on saattanut viime vuosina lisääntyä, mutta ensisijaisesti tietoisuus aiheesta on lisääntynyt. Kyse on varhaislapsuuden emotionaalisesta vajeesta ja esimerkiksi siitä, että vanhemmat ovat käyttäneet lapsia omien tarpeidensa palvelemiseen. Tästä johtuen lasten kyky toteuttaa itseään vaurioituu.

Raimo Mäkelä on julkaissut aiheesta kaksi kirjaa: "Naamiona terve mieli - Kuinka kohtaan luonnehäiriöisen", josta on myynnissä 11. painos, ja "Sydämen haava - Naisnarsistin miesuhri", josta on myynnissä toinen painos. Teemasarja jatkuu Kouvolan kirjastossa "Puhetta väkivallasta"-luennoilla.

31.10.2016 15.40