Uutislistaukseen

Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ennaltaehkäisyyn

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys käynnistyy sunnuntaina 5. helmikuuta. Tämänvuotinen Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn.

_V8A5916-net.jpg

Yhteisvastuu on yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä ja välittämisen kansanliike.

Vuodesta 1950 toiminut Yhteisvastuu on yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä ja välittämisen kansanliike. Keräyksellä autetaan hädänalaisia Suomessa ja kehittyvissä maissa syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. 

Nuorten väkivallassa sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua

Väkivalta ja konfliktit synkistävät nuorten elämää yhä enemmän. Vuonna 2021 kouluväkivaltaa koki Suomessa lähes 39 000 lasta ja nuorta viikoittain. Alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävin kasvu oli 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia. Luvut ovat peräisin kouluterveyskyselystä sekä poliisin tilastoista. 
– Nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, nuori ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua, vetoaa Yhteisvastuu-piispa Jukka Keskitalo.  

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 20 prosenttia kohdistetaan Aseman Lapset ry:lle koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Toinen 20 prosenttia keräystuotosta kohdennetaan paikallisten nuorten tukemiseen sekä muuhun alueen auttamistyöhön Kouvolan evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta. Tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, josta tuetaan humanitaarisen avun muodossa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä maailman katastrofien keskellä.  

Apua oman alueen nuorille 

Kouvolan seurakuntien nuorisotyössä kohdataan paikallisia nuoria niin kouluilla, kaupungin järjestämissä nuorten illoissa kuin seurakuntien tiloissa ja tapahtumissakin. 

Kuusankosken seurakunnan nuorisotyötä tekevä kappalainen Mirva Lehtisen mukaan seurakunnan työntekijät eivät näe itse fyysisen väkivallan tilanteita, mutta kuulevat nuorten niistä puhuvan mm. koulupäivystysten yhteydessä. 
– Läsnäololla ja keskustelemalla on päästy mukaan nuorten elämään ja haasteisiin. Uhkaaviin tilanteisiin on puututtu kuuntelemalla ja puhumalla.

Anjalankosken seurakunnan nuoristyönohjaaja Enni Järvikangas kertoo, että välituntipäivystykset kouluilla ovat ennaltaehkäisevää työtä myös kouluväkivallan suhteen. 
– Toki omassa toiminnassamme - viikkotoiminnassa ja rippikoulussa - puutumme kiusaamiseen.

Anjalankoskella keräyksen tuotto käytetään yhdessä alueen yläkoulujen kanssa. Kuusankosken seurakunnassa lopulliset toimenpiteet ovat vielä avoinna, mutta suunnitelmia on jo. 
– Työntekijät perehdytetään Saapas-toimintaan ja rohkaistaan yhteistyöhön koulujen kanssa. Varoilla voitaisi myös pyytää sopiva asiantuntija mukaan, ja kiertää alueen koulut sovitusti hänen kanssaan rohkaisuksi niin lapsille, nuorille kuin heidän kanssaan toimiville aikuisille. Rippikoulun vanhempainillat vuosittain ovat myös paikkoja kiinnittää ajan ilmiöihin erityishuomiota, Mirva Lehtinen kertoo.

Monta tapaa lahjoittaa keräykseen

Oman seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voi lahjoittaa monin eri tavoin. Keräykseen voi osallistua seurakuntakohtaisten lahjoituslinkkien kautta verkossa tai lahjoittamalla seurakuntakohtaisten MobilePay-numeroiden kautta. Seurakunnat järjestävät myös lipaskeräyksiä eri puolilla Kouvolaa. 

Tarkemmat ohjeet lahjoittamiseen löytyvät osoitteesta: 
kouvolanseurakunta.fi/yhteisvastuu
 

3.2.2023 12.00