Uutislistaukseen

Kirkollisveron alentaminen valmistelussa Kouvolassa

Kouvolan seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto esittää 0,05 prosenttiyksikön alennusta Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosenttiin.

Äiti ja lapset seuraavat, kun pappi sytyttää kappelin alttarille kynttilän.

Kouvolan seurakunnat hoitavat perustyötään paikkakuntalaisten hyväksi kirkollisverotuotolla. Kuva: Johannes Wiehn

Kouvolan seurakuntayhtymä valmistelee kirkollisveroprosenttinsa laskua. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 24. toukokuuta esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että nykyinen veroprosentti 1,60 lasketaan 1,55:een. Nykyinen veroprosentti on ollut voimassa vuodesta 2012. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää kirkollisveroprosentista 9. kesäkuuta.

Esityksen taustalla on vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus. Kirkkohallitus on kehottanut seurakuntatalouksia tarkastelemaan kirkollisveroprosenttiaan valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti, ja päättämään veroprosentistaan niin, että verouudistus olisi lain tavoitteen mukaisesti neutraali myös kirkkoon kuuluvien näkökulmasta.

Kirkollisveroprosentin alentamistarve jakautuu seurakuntien välillä eri tavoin

Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Verouudistuksessa kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 54 miljoonaa euroa, ellei veroprosentteja alenneta. Tämä johtuu siitä, että uudistuksessa valtion tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon.

Valtiovarainministeriö on laatinut seurakuntakohtaisen laskelman siitä, miten verouudistus vaikuttaa jokaisen seurakuntatalouden verokertymään. Kouvolan seurakuntayhtymän arvioitu kirkollisverotuoton kasvu olisi 0,08 prosenttiyksikköä. Kirkkolain mukaan kirkollisveroprosentti määrätään 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella, jolloin pienin mahdollinen veroprosentin alentaminen on 0,05 prosenttiyksikköä. Valtiovarainministeriön ja kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän olisi alennettava vuoden 2023 kirkollisveroprosenttiaan 0,05 prosenttiyksikköä niin, että tuloveroprosentti olisi 1,55.
– Valtiovarainministeriö ja kirkkohallitus ovat tehneet selkeät laskelmat ja ohjeet veroprosentin muuttamisesta. Laskelman ja ohjeen mukaisesti meidän on toimittava, Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtaja Matti Ilmivalta sanoo.

Kirkollisverotuotolla seurakunnat tekevät hyvää

Kirkollisverotuotolla seurakunnat hoitavat perustyötään. Kirkollisverotuotoista hyötyy seurakuntien eri palvelujen kautta laaja joukko ihmisiä, esimerkiksi kirkon auttamistyössä, perheneuvonnassa ja lapsiperheiden toiminnassa. Kirkollisveroa maksamalla jokainen kirkon jäsen tukee Kouvolan seurakuntien ruohonjuuritason työtä ihmisten parissa ja ihmisten hyväksi.

25.5.2022 13.36