Uutislistaukseen

Bibliodraamaryhmä aikuisille toukokuussa Valkealan seurakunnassa

Ryhmässä tutkitaan Matteuksen evankeliumin tekstejä, luovuutta hyväksi käyttäen.

Avoinna olevan Raamatun päällä on puinen, pieni risti.

Bibliodraamassa eläydytään Raamatun maailmaan ja siellä vastaantuleviin ihmisiin. Kuva: Pixabay.

Valkealan seurakunta järjestää toukokuussa aikuisten bibliodraamatyöskentelyn ”Ensimmäinen ja viimeinen kumarrus”. Ryhmässä tutkitaan Matteuksen evankeliumin tekstejä, jotka kertovat Jeesukselle osoitetuista kumarruksista. Itämaan tietäjät olivat ensimmäiset Jeesusta kumartaneet, ja opetuslapset viimeiset – he kumarsivat ylösnoussutta Jeesusta ennen taivaaseen astumista.

Valkealan seurakuntakeskuksessa kokoontuvaa ryhmää ohjaa nuorisotyönohjaaja Minna Nikki. Ryhmään on ennakkoilmoittautuminen.


Bibliodraama on luovaa raamattutyöskentelyä

Bibliodraama on koulutetun ohjaajan johdolla tapahtuvaa luovaa raamattutyöskentelyä. Tavoitteena on vuorovaikutus Raamatun tekstin, oman itsen ja ryhmän kanssa. Ryhmässä eläydytään Raamatun maailmaan ja siellä vastaantuleviin ihmisiin. Valittua Raamatun kertomusta luetaan ja kuunnellaan monin eri tavoin. Koko keho kaikkine aisteineen on läsnä bibliodraamatyöskentelyssä. 

Bibliodraamaan voi osallistua kuka tahansa Raamatusta ja ihmisen elämästä kiinnostunut. Jokainen saa olla mukana sillä tavalla kuin se hänelle itselleen kulloinkin on luontevaa ja mahdollista. Osallistuja ei tarvitse etukäteistietoja tai taitoja. Ainoa ehto on, että ryhmään ei voi tulla kesken matkaa eikä siitä saa mielellään poistua ennen yhteistä lopetusta. 


Bibliodraamaryhmä ”Ensimmäinen ja viimeinen kumarrus”


Aikuisten bibliodraamaryhmä kokoontuu Valkealan seurakuntakeskuksessa torstaisin klo 16.30-19.30:
5.5., 12.5., 19.5., 26.5.
Ilmoittautuminen 29.4. mennessä ryhmän vetäjälle: Minna Nikki 0400 936252.
Järj. Valkealan seurakunta.
 

8.4.2022 14.27