Havaintoja näköalapaikalta

Viisi vuotta Valkealan seurakunnan kirkkoherrana on kulunut nopeasti ja tehtäväkenttä laajentuen. Jakson loppupuolelle sisältyi aika Kouvolan seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana sekä muutama kuukausi seurakuntayhtymän vt. hallintojohtajana. Iso pesti yhdelle ihmiselle, mutta hengissä on selvitty!

Paikallisseurakunnan johtamisessa hienointa on ollut ihmisten kohtaamisen ja yhteiseen hiileen puhaltamisen voima. Erityisen vaikutuksen on tehnyt valkealalainen käsin kosketeltava kotiseuturakkaus ja arkielämään kätkeytyvän kristillisyyden mutkattomuus. Rinnalla on kulkenut pinnan alla sykkivä arvostus kotikirkkoa kohtaan. Kansankirkkoajattelu sekä kulttuurikristillisyys ovat saaneet joskus kirpeitäkin mausteita herätysliikkeiden ja yhteiskristillisyyden rajapinnoilta. Kirkko elää ihmisten sydämissä kullakin omalla tavallaan, mutta on edelleen suurin kokoava paikallinen yhteisö.

Yhteisen kirkkoneuvostoon puheenjohtajuus on avannut Kouvolan viiden seurakunnan erilaisuuden ja yhdessä tekemisen rikkauden uudesta perspektiivistä. Kaikkea ei tarvitse tehdä ja kehittää yksin. Kirkkoherrojen ja yhteisen kirkkoneuvoston kesken on jaettu yhteinen ilo sekä huoli kirkon tehtävän toteutumisesta kaupungin laajassa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Selkeänä kehityslinjana on etsitty keinoja kulkea yhdessä kohti kasvavaa seurakuntalaisten kirkkoa.

Viimeistään piipahduksessa hallintojohtajan pestiin olen ymmärtänyt, kuinka tärkeää on ymmärtää taloudellisten realiteettien merkitys seurakunnan hengellisen tehtävän mahdollistajana. Vaikka Kouvolan paikallisseurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä, taloutemme voimavarat jaetaan yhdestä kukkarosta. Henkilöstömenojen ohella kiinteistöjen kasvava korjausvelka on tärkeää ottaa mukaan keskusteluun kirkon toimintaedellytyksistä Kouvolassa. Yksi kasvusuunta on nähdä yhä selkeämmin kansalais- ja verkostotoiminnan merkitys uusien mahdollisuuksien avaajana.

Oma aikani on siirtyä johtavasta julkisesta virasta rivikaupunkilaiseksi, eläkeläiseksi ja seurakuntalaiseksi. On aika antaa tila uusille hartioille. Teen sen kiitollisin mielin. Maisemaa en aio vaihtaa, paikkani kirkonpenkissä aion täyttää. Mihinkäs sitä kotoaan lähtisi!

Arto Helle
rovasti
Valkealan seurakunnan kirkkoherra
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja