Diakoni
Kouvolan seurakunta

Päihteet, rikos, kansainvälinen diakonia



Diakoni
Kouvolan seurakunta

Ystävän Kammari, maahanmuuttajat, kehitysvammaiset


Diakoniatyön sihteeri
Kouvolan seurakunta

Ajanvaraus Kouvolan taloudellisen avun vastaanotolle



Diakonissa
Kouvolan seurakunta

Kuurot (viittomakieltä käyttävä työntekijä), näkövammaiset