Lähetystyö Kouvolan seurakunnassa

"Seurakuntamme aarre on Jumalan sana. Sen julistaminen ja opettaminen kaikille kansoille, myös suomalaisille, on meille sydämen asia."

Kuinka voin osallistua?

Voit osallistua lähetystyöhön monin eri tavoin, omien lahjojesi ja voimavarojesi mukaan. Voit välittää tukesi lähetyspiirien, myyjäisten, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien sekä vastuuryhmän toimintojen kautta. Myös suora rahallinen tuki on mahdollista.

Yhteistyö ja sen edistäminen kirkon lähetysjärjestöjen, seurakunnan omien nimikkolähettien ja – kohteiden kanssa kuuluu myös meidän tehtäviimme. Virren 428 sanoin ”Yksin emme työtä tee, toinen toistaan tarvitsee”.

Viktoria ja sylissään lapset
Viktoria ja sylissään lapset
Lähetys- ja toimistosihteeri
Kouvolan seurakunta

Lähetystyöstä vastaava, toimistotyö