Koronavirustilanne vaikuttaa perhejuhlien järjestämiseen

Kirkolliset toimitukset, eli kaste, kirkkohäät ja hautaan siunaaminen, hoidetaan edelleen poikkeusjärjestelyin. Kesäkuusta alkaen kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa järjestettävissä kirkollisissa toimituksissa eli vihkimisessä, kasteessa ja hautaan siunaamisessa voi olla läsnä myös yli 50 henkilöä. Tämä on mahdollista edellyttäen, että tilaisuuksissa noudatetaan viranomaisten ohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan käytettävään tilaan sopivaksi. Kesäkuusta alkaen myös Kouvolan seurakuntayhtymän tiloja voi jälleen varata perhejuhlien järjestämistä varten, turvallisuusohjeet huomioiden. Lue lisää 1.6. muuttuvista ohjeistuksista uutisestamme.

Hautajaiset

Läheisen kuolemalla on monet kasvot. Rakkaus näyttäytyy meissä kipuna, suruna, kaipauksena ja kiitollisuutena. Hautajaisissa muistelemme poislähtenyttä ja taakse jäänyttä elämää. Kiitämme hänen elämästään. Rukoilemme Jumalalta voimia ja lohdutusta surun keskelle. Kristittyinä saatamme läheisemme viimeiselle matkalle jälleennäkemisen toivossa. Jeesus on kanssamme myös surun keskellä.

Hautajaiset jakautuvat kahteen osaan – siunaukseen ja muistotilaisuuteen.

Siunaus järjestetään kirkossa, kappelissa tai haudalla.  Siunaus on kirkollinen toimitus, jossa rukoukset, virret ja Jumalan sana saavat kannatella surun keskellä.

Muistotilaisuus on omaisten järjestämä tilaisuus, jonka voi pitää seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa omaisten hyväksi katsomassa paikassa. Muistotilaisuus on vapaamuotoinen.
 

Hautajaisten järjestäminen

Hautaan siunaaminen varataan Toimitusvaraukset -yksiköstä. Pappi ottaa yhteyttä omaisiin ja sopii siunaustilaisuuden kulusta. Pappi haluaa kuulla myös poisnukkuneen elämästä ja tukea surun keskellä.

Hautapaikasta ja haudan hoitamisesta sovitaan hautauspalveluiden toimistossa.

Vainaja voidaan haudata arkussa tai uurnassa. Uurnahautauksessa siunaaminen toimitetaan ennen tuhkausta.

Hautaustoimistossa omaiset voivat sopia vainajan kuljetuksesta, ja sieltä voi hankkia arkun tai uurnan. Vaikka yksityiset hautaustoimistot palvelevat lähes kaikissa hautaukseen liittyvissä järjestelyissä, omaiset voivat hoitaa asioita myös itse.

Siunausvaraukset
Hautaan siunaaminen varataan Toimitusvaraukset-yksiköstä, katso yhteystiedot
Ohjeita hautajaisia järjestäville omaisille

Hautapaikka ja uurnanlasku
Hautapaikka-asioista  ja uurnanlaskusta sovitaan hautauspalveluiden toimistossa, katso yhteystiedot.

Kirkkoon kuulumattoman siunaus

Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan omaisten pyynnöstä, ellei kristillinen toimitus ole vastoin vainajan omaa vakaumusta.

Seurakunta tukenasi surussa

Surulla on oma aikansa. Papit ja muut seurakuntien työntekijät voivat tukea, kun suru painaa. Sururyhmissä vaihdetaan kokemuksia toisten surun kokeneiden kanssa.

Enkelipatsas