Jeesus antoi tehtävän viedä ilosanomaa. Siihen siunataan.
Jeesus antoi tehtävän viedä ilosanomaa

Lähetystyö Elimäen seurakunnassa

Lähetystyö on ilosanoman viemistä

Lähetystyö on Jumalan rakkaudesta kertomista sanoin ja teoin lähellä ja kaukana. Lähetystyö pohjautuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn.

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa." (Matt. 28:19-20)

Lähetystyötä tehdään monin eri tavoin. Terveydenhoito, opetustyö, kaivojen kaivaminen ja monet muut ihmisten elinoloja parantavat tehtävät vievät omalta osaltaan evankeliumia eteenpäin.

Jokainen meistä on kutsuttu viemään sanoma rakastavasta Jumalasta kaikkeen maailmaan, toiset lähtijöinä ja toiset heidän lähettäjinä.

Tule mukaan yhteiseen lähetystehtävään!

Mies ja nainen pellolla

Lähetyspiirit Elimäen seurakunnassa

Tule mukaan lähetyspiirien toimintaan

Kirkkoherra
Elimäen seurakunta
Seurakuntatoimisto, Mettäläntie 3
47200 ELIMÄKI