Lähetystyö Kuusankosken seurakunnassa

Lähetystyö korostaa vahvasti toisista huolehtimista. Se ei ainoastaan anna mahdollisuutta vapaaehtoistyöhön Kuusankoskella vaan se toimii myös globaalina heikoimpien puolestapuhujana. Lähetystyö on konkreettista palvelua kehitysmaissa, jossa pahimmillaan ihmiset näkevät nälkää ja ympäristö tuhoutuu.  Lähetystyön tavoitteena on, että seurakunnan jäsenyys vahvistuisi kaikkialla maailmassa, huolenpito myös lähetyskentillä kasvaisi, koko maailmanlaajassa kirkossa.

Kuusankosken seurakunnalla on seitsemän nimikkosopimusta viiden eri lähetysjärjestön kanssa.

Lähetystyön nimikkosopimus on kuin seurakunta nimikoisi tai ottaisi nimelleen oman lähetystyöntekijän tai perheen, jota juuri he tukevat. Myös kokonaisia työalueita tai projekteja voi ottaa nimikkokohteeksi. Nimikkosopimuksen solmivat seurakunta ja lähetysjärjestö ja se koostuu lähinnä kannatussummasta ja sitoutumisesta rukoilla juuri näiden lähettien tai työalueen puolesta esim. jumalanpalveluksen esirukouksessa.

Kuusankosken seurakunnan nimikkosopimukset sijoittuvat tällä hetkellä Afrikkaan ja Aasiaan. Nimikkolähettejä ja -perheitä on kaksi: Nummelan perhe on kotiutunut Suomeen Japanista ja Auvinen-Huhdan perhe on Botswanassa.

 

Ota yhteyttä

Lähetyssihteeri
Jaalan kappeliseurakunta Kuusankosken seurakunta

Lähetystyö, aikuistyö