Oppilaitospappi — Eduko XAMK LUTOppilaitospastori Marja Juntunen hymyilee

Opiskelijoille ja henkilökunnalle

Instagram: Oppilaitospappi__MarjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Todellista rohkeutta on pyytää apua.

Oppilaitospappi on opiskelijoita ja henkilökuntaa varten

Tarjoaa keskusteluapua ja mahdollisuutta lyhytterapiatyöskentelyyn:​

Turvallisia

Luottamuksellisia

Maksuttomia

Kaikille, vakaumuksesta riippumatta

 

  • Voimme puhua mistä tahansa aiheesta X, minkä haluat nostaa esille.

  • Voit pyytää minua myös puhumaan aiheesta X kurssille, luennolle tai projektiin.

 

Läsnä oppilaitoksen arjessa

Kirkon oppilaitosyhteistyössä tuetaan opiskelu- ja työhyvinvointia.

Tavoitteet

  • Edistää ihmisarvoa ja lähimmäisenrakkautta
  • Vahvistaa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia
  • Pohtii uskonnollisia ja hengellisiä kysymyksiä
  • Edistää ammatillista, tieteellistä ja taiteellista sivistystä

Oppilaitostyön erityisenä tehtävänä on tukea ja edistää oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta.

Toiseksi tehtävänä on edistää oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön sekä koko oppilaitosyhteisön hengellistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kolmantena tehtäväkenttänä on edistää ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuudenympäristövastuun ja lähimmäisenrakkauden toteutumista oppilaitosyhteisöissä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa.

 

A drawing of a bear. Would it be okay to just sit down for a while and start the story from the beginning?