Oppilaitosyhteistyö — Kohtaamisia, aikaa ja ikuisuutta

www.kouvolanseurakunnat.fi/oppilaitospappi

Kouvolan seurakunnan oppilaitostyöstä vastaa pastori Saara-Maria Jurva, p. 0405643652  (myös whatsapp), saara-maria.jurva@evl.fi

Linkkejä toimintaan: Nuoret aikuiset | Nuoret

Oppilaitospastori
on sinua varten

Oppilaitospappi on sekä opiskelijoita että henkilökuntaa varten.

Älä jää yksin. Voit olla oppilaitospappiin yhteydessä, jos

 • olet yksinäinen
 • kaipaat juttuseuraa tai kuuntelijaa
 • tarvitset tukea tai apua
 • tahdot minut mukaan kurssille, luennolle tai projektiin
 • olet huolissasi jaksamisestasi opinnoissa, työssä tai elämässä yleensä
 • sinua on kohdannut kriisi tai henkilökohtainen ongelma
 • haluat rukoilla tai kysyä kristinuskosta, seurakunnan toiminnasta tai kirkollisista toimituksista.

Aihe voi olla mitä tahansa pientä tai suurta maan ja taivaan väliltä. Vaikka oppilaitospappi on teologi, keskustelujen ei tarvitse olla lainkaan uskonnollisia.

Ota yhteyttä oppilaitospappiin

Jos haluat jutella kahden kesken, ota yhteyttä: Saara-Maria Jurva, p. 0405643652  (myös whatsapp), saara-maria.jurva@evl.fi, niin sovitaan aika ja paikka.

Apua ja tukea

www.kirkonkeskusteluapua.fi

Kouvolan seurakuntien perheneuvonta

Kirkon perheneuvojien blogi: Rakkauden ammattilaiset

Kouvolan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys

Kouvolan Vuoroveto-kriisikeskus

Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin

Läsnä oppilaitoksen arjessa

Kirkon oppilaitosyhteistyössä tuetaan opiskelu- ja työhyvinvointia. Monikulttuurisuuteen ja -uskonnollisuuteen liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa työtä. Kirkon työ on yhteisöllistä. Siinä huomioidaan oppilaitosyhteisön tarpeet. Päämääränä on edistää opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia.

Tavoitteet

 • Edistää ihmisarvoa ja lähimmäisenrakkautta
 • Vahvistaa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Pohtii uskonnollisia ja hengellisiä kysymyksiä
 • Edistää ammatillista, tieteellistä ja taiteellista sivistystä

Periaatteet

 • Oppilaitostyöntekijä palvelee kaikkia oppilaitosyhteisön jäseniä
 • Oppilaitostyö rakentuu kirkon ja oppilaitoksen vuoropuheluun ja luottamukseen
 • Oppilaitosten tarpeet ohjaavat kirkon oppilaitostyöntekijän työtä. Keskeistä on ryhmien ja yksilön kohtaaminen erilaisissa tilanteissa ja elämänvaiheissa
 • Osallistuu oppilaitosten arkeen, ymmärtää oppilaitosten toiminta-ajatukset ja arvot sekä yhteiskuntaa palvelevan roolin