Rippikoulut Kouvolan seurakunnassa

TIEDOTE 2.4.2020 KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSISTA KOUVOLAN SEURAKUNTIEN RIPPIKOULUIHIN


Rippikouluopetus jatkuu etänä ja verkossa toistaiseksi

Kaikki rippikoulujen kevään ajalle sijoittuvat fyysiset tapaamiset ja leirijaksot on peruttu toistaiseksi. Kevään ajalle suunnitellut konfirmaatiomessut on siirretty myöhempään ajankohtaan.


Rippikouluopetus kuitenkin jatkuu virtuaaliympäristöissä tai tehtävien avulla etänä ja verkossa. Jokainen rippikouluryhmä saa ohjeita seurakuntien rippikoulutyöntekijöiltä. Osa ohjeista ja tehtävistä on yhteisiä kaikille Kouvolan seurakuntien rippikouluille. Seuratkaa sähköpostiviestintää.


Kesän rippileirien osalta pysytään nykyisessä suunnitelmassa, kunnes valtionhallinnon ja kirkkohallituksen ohjeistukset muuttuvat. Seuraamme ja arvioimme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme mahdollisista muutoksista heti, kun niistä on päätetty.


Pyrimme siihen, että jokainen 15-vuotias voi käydä rippikoulun ja osallistua konfirmaatioon vuoden 2020 aikana.

Hyvän Jumalan siunausta ja rauhaa toivottaen,
Kouvolan seurakuntien rippikoulupapit

Leppäkerttu

Kouvolan seurakunnan järjestämät rippikoulut 2020

Päiväripari 16.-17.5. ja 1.-6.6.2020 Kouvolan keskustassa seurakunnan tiloissa

Puhjo 1 -rippikoululeiri 1.-8.6.2020 Puhjonrannan kurssikeskuksessa

Puhjo 2  -rippikoululeiri 22.-29.6.2020 Puhjonrannan kurssikeskuksessa

Puhjo 3  -rippikoululeiri 30.6.-7.7.2020 Puhjonrannan kurssikeskuksessa

Puhjo 4  -rippikoululeiri 8.-15.7.2020 Puhjonrannan kurssikeskuksessa

Rippikoulun käymiseen kuuluu

1) Rippikoululaisten ja vanhempien aloituskirkko ja ryhmän oma tapaaminen su 24.11.2019 klo 18.
2) Sunnuntai Special
3) Kotikirkko tutuksi 
4) Lähetystuokio
5) Oman ryhmän kutsunuortenilta 
6) Oman ryhmän yhteinen tapaaminen
7) Oman ryhmän hautausmaakäynti
8) Oman ryhmän ehtoollisopetus ja messu Käpylän kirkossa
9) Nuoren ja huoltajan yhteinen ilta tai vanhempainvartti
10) Kaksi mitä tahansa seurakunnan tilaisuutta tai tapahtumaa 
11) Kaksi vapaavalintaista jumalanpalvelusta
12) Palvelutehtävän suorittaminen
ja lopulta
13) Leiri tai päiväkoulu
14) Konfirmaatioharjoitus
15) Konfirmaatiomessu
HUOM! Oman ryhmän konfirmaatiomessuun osallistuminen kuuluu rippikouluun, vaikka nuorta ei konfirmoitaisi

HUOM HUOM! Tänä keväänä riparipassin tehtäviä suoritetaan etänä. Jumalanpalveluksia ja nuorteniltoja seurataan netistä ja niihin kuuluvan tehtävän saat tehtävän rippikoulutyön papilta Tuulilta. Samoin Kotikirkko tutuksi -illan ja Lähetystuokion opetuksen saat sähköpostitse. Tehtävät palautetaan oman ripariryhmän ohjaajalle 31.5. mennessä.

Rippikoulun järjestys- ja turvallisuussääntö

Kaikissa Kouvolan seurakunnan rippikouluissa noudatetaan yhteistä järjestys- ja turvallisuussääntöä, joka takaa turvallisten ja laadukkaiden rippikoulujen järjestämisen.

Rippikoulun turvallisuus- ja järjestyssääntö

Huojennusanomus rippikoulumaksusta

Kouvolan seurakunnan jäsen voi saada huojennusta rippikoulumaksusta, mikäli perheen talous on tiukalla. Huojennusta haetaan erillisellä lomakkeella, joka palautetaan rippikoulukoulutyötä johtavalle papille, Tuuli Kotisalolle, osoitteeseen Savonkatu 40, Kouvola.

Huojennusanomus rippikoulumaksusta

Kouvolan seurakuntien yhteiset rippikoulut 2020

1. Yhteinen hiihtisripari Puhjonrannassa 22.-29.2.2020 ja konfirmaatio 26.4. klo 10 Kouvolan keskuskirkko. Lisätiedot Kuusankosken rippikoulupappi heidi.arponen@evl.fi puh. 044 422 1307

2. Yhteinen Viron ripari Kuresaaressa 6.-14.7.2020 ja konfirmaatio 19.7. klo 10 Kuusankosken kirkossa. Lisätiedot Kuusankosken pappi david.paski@evl.fi puh. 040 775 4931

3. Yhteinen Sporttitaideripari Puhjonrannassa 15.-22.7.2020 ja konfirmaatio 26.7. klo 13 Myllykosken kirkossa. Lisätiedot Anjalakosken rippikoulupappi  johanna.pesonen@evl.fi puh. 040 6150 513

4. Yhteinen kesäripari Puhjonrannassa 16.-23.7.2020 ja konfirmaatio 26.7. klo 10 Kouvolan keskuskirkossa. Lisätiedot Kouvolan rippikoulupappi tuuli.kotisalo@evl.fi puh. 040 849 8822

Erityisrippikoulut

Kehitysvammaisten riparit järjestetään rovastikunnallisesti. Lisätietoja saa Kouvolan seurakunnan diakoniatoimistosta.

Näkö- ja kuulovammaisten riparit järjestetään valtakunnallisesti. Lisätietoja saa Kouvolan seurakunnan diakoniatoimistosta.

Seurakuntapastori
Kouvolan seurakunta
Savonkatu 40
45100 Kouvola

Rippikoulutyö

Rippikoulu on unohtumaton elämysmatka. Sen aikana tutustutaan elämän peruskysymyksiin, kristinuskoon ja Raamattuun sekä seurakuntaan ja sen toimintaan. Porukalla pohditaan mitä kristillinen usko, seurakunta ja Jumala voivat merkitä ihmisen elämässä.

Kouvolan seurakunta tarjoaa neljä leiriä sekä kaupunkirippikoulun, joka kokoontuu Kouvolan keskustassa seurakunnan tiloissa.

Rippikoulumatkalla pääset tutustumaan kotiseurakuntasi elämään. Eri tapahtumista tiedotamme Instagramissa @kvlsrk sekä seurakuntayhtymän yhteisellä tilillä @betoniristi. Seuraile myös IG-livejä ja storya. YouTubessa oma kanavamme on Kouvolan seurakuntanuoret.

Rippikouluun tuleminen on täysin vapaaehtoista, mutta siihen kuuluu tietty sisältö ja ohjelma. Sen voit käydä aikaisintaan sinä vuonna jona täytät 15 vuotta. Rippikoulu päättyy konfirmaatiotilaisuuteen, joka on myös vapaaehtoinen. Rippikoulun käytyäsi olet oikeutettu kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen. Konfirmoituna saat itsenäisesti osallistua ehtoollisen viettoon. Saat äänestää 16-vuotiaana ja olla ehdokkaana kirkollisissa vaaleissa täytettyäsi 18 vuotta. Konfirmoituna saat myös toimia kastettavan kummina.

Aikuisrippikouluun voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä rippikoulusta vastaavaan pastoriin.