Lähetystyö Kouvolan seurakuntayhtymässä

Lähetystyö on Jumalan rakkaudesta kertomista sanoin ja teoin lähellä ja kaukana.

Lähetystyö pohjautuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn.

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa." (Matt. 28:19-20)

Lähetystyötä tehdään monin eri tavoin. Jokainen meistä on kutsuttu viemään sanoma rakastavasta Jumalasta kaikkeen maailmaan, toiset lähtijöinä ja toiset heidän lähettäjinä.

Tule mukaan yhteiseen lähetystehtävään!

Iloisia lapsia

Ota yhteyttä

Mirja Kekäle
Lähetys- ja toimistosihteeri
Kouvolan seurakunta
 
Päivi Koskinen
Lähetyssihteeri
Valkealan seurakunta
 
Tommi Nikki
Lähetyssihteeri
Anjalankosken seurakunta
Paperitehtaantie 5
46800 MYLLYKOSKI
Tarja Reijo
Toimisto- ja lähetyssihteeri
Elimäen seurakunta
Seurakuntatoimisto, Mettäläntie 3
47200 Elimäki
Susanna Roitto
Lähetyssihteeri
Jaalan kappeliseurakunta
Kuusankosken seurakunta