Tietoa Kouvolan seurakunnista ja seurakuntayhtymästä

Kouvolan seurakuntayhtymä, johon kuuluvat Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat sekä Jaalan kappeliseurakunta perustettiin 1.1.2009 kuntaliitoksen myötä.  Tuolloin Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala yhdistyivät uudeksi Kouvolan kaupungiksi, jolloin seurakuntien tuli päättää jatkavatko ne perustettavan seurakuntayhtymän itsenäisinä seurakuntina vai perustetaanko yksi seurakunta. Kirkkohallitus päätti kokouksessaan 13.8.2008 Kouvolan seurakuntayhtymän perustamisesta.  Jokaisen seurakunnan kirkkovaltuusto lausuntonaan Kirkkohallitukselle päätti, että seurakuntien erilaisuutta ja paikallisuutta kunnioitetaan parhaiten perustamalla Kouvolan seurakuntayhtymä.

Näkyvin osa toimintaa ovat itsenäiset paikallisseurakunnat, joita johtavat kirkkoherrat ja neljän vuoden välein vaaleilla valittavat seurakuntaneuvostot. Seurakuntien seurakuntaneuvostot päättävät omaa seurakuntaansa koskevista asioista saamiensa määrärahojen puitteissa.

Yhdessä seurakunnat muodostavat yhtymän tukitoimintojen kanssa Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista sekä suorittaa muut perussäännössä säädetyt tehtävät.

Kouvolan seurakuntayhtymän perussääntö

Paikallisseurakunnat

Kouvolan seurakuntayhtymän paikallisseurakuntia ovat Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat sekä Jaalan kappeliseurakunta.

Paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostot käyttävät päätösvaltaa seurakunnan asioissa. Seurakuntaneuvosto päättää muun muassa toimintasuunnitelman sisällön, miten talousarviossa seurakunnalle myönnettyjä määrärahoja käytetään, miten seurakunnan hallinnassa olevia varoja käytetään ja muista seurakunnan asioista.

Kirkkoherran tehtäviin kuuluvista asioista on annettu määräyksiä kirkkolainsäädännössä ja lisäksi seurakuntaneuvosto voi siirtää toimivaltaansa kuuluvia asioita kirkkoherran ratkaistavaksi.