Päivänavauksia

Näitä päivänavauksia voi miellään käyttää myös muuten koulutyössä - esimerkiksi katsomusaineiden opetuksessa päivänavauksen teeman mukaisesti.