Uutislistaukseen

Kouvolan seurakuntayhtymällä on käytössä ilmoituskanava

Kouvolan seurakuntayhtymällä ja sen seurakunnilla on käytössään yhteinen ilmoituskanava, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista.

Nainen kannettavan tietokoneen ääressä mobiilipuhelin kädessään.

Kouvolan seurakuntayhtymällä ja siihen kuuluvilla seurakunnilla on yhteinen sähköinen ilmoituskanava.

Kouvolan seurakuntayhtymän sähköisen ilmoituskanavan kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista.

Ilmoituskanavan perustamisen taustalla on laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022)Linkki avautuu uudessa välilehdessä. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia ilmoituskanavan käytöstä yleiskirjeessä 4/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kouvolan seurakuntayhtymää ja sen seurakuntia koskevia ilmoituksia käsittelevät hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö ja hallintosihteeri. Kanavan kautta ilmoitettu asia otetaan käsittelyyn viikon kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Millaisista väärinkäytöksistä ilmoituksen voi tehdä?

Ilmoituksia voidaan tehdä Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista, jotka

  • ovat rangaistavia,
  • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
  • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

Lue lisää ilmoituskanavasta verkkosivustollamme tai tee ilmoitus.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

17.5.2024 12.45