Uutislistaukseen

Kouvolassa kirkkoon kuuluu 69 % asukkaista

Kirkon tuoreet jäsen- ja toimintatilastot vuodelta 2023 kertovat Kouvolan seurakuntien monipuolisesta toiminnasta.

Joukko nuoria violetein värivaloin valaistussa tapahtumatilassa. Etualalla äänentoisto- ja striimauspiste.

Kouvolan seurakuntien toiminta tavoitti eri tavoin 200 540 osallistujaa viime vuonna. Kuvassa tunnelmaa Vappugospelista. Kuva: Pekka Virkki

Selkeä enemmistö Kouvolan kaupungin asukkaista kuuluu evankelisluterilaiseen seurakuntaan. Kirkon tilastot vuodelta 2023 kertovat, että Kouvolassa kirkkoon kuuluu 69,2 % asukkaista. Viime vuonna vastaava prosentti oli 70,4. 
– Tilastot osoittavat, että kirkolla on edelleen merkittävä ja luonnollinen sija ihmisten ja paikkakunnan elämässä Kouvolassa, sanoo Kymenlaakson lääninrovasti, Kuusankosken kirkkoherra Kimmo Ylikangas.

Kirkosta erosi vähemmän jäseniä Kouvolassa

Kouvolan evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2023 oli 54 597 jäsentä. Seurakuntien jäsenkehitykseen vaikuttavat muun muassa kasteen ja muuton kautta jäseneksi liitettyjen määrä, kuoleman ja muuton kautta jäsenistöstä poistuvien määrä sekä kirkkoon liittyvien ja jäsenyydestä luopuvien määrä. 
Vuoden 2023 aikana Kouvolan seurakuntien jäsenmäärä väheni 1327 hengellä. Yksi tekijä jäsenmäärän laskussa on, että seurakunnan jäseniä kuoli huomattavasti enemmän kuin lapsia kastettiin. Seurakuntalaisia kuoli 985 ja kastettiin 313. 
Kouvolan muuttotappio vähentää myös seurakuntien väkilukua, samoin kirkosta eroamiset. Eronneita oli viime vuonna 744, kun edeltävänä vuonna 2022 jäsenyydestä luopui 890 henkilöä.

– Viime vuonna kirkosta erosi selvästi vähemmän ihmisiä kuin edellisenä vuonna. On vaikeaa sanoa mistä tuo johtui. Mahdollisesti eräänä syynä on epävakaa maailmanpoliittinen tilanne. Kirkko tuo toiminnallaan ja olemassaolollaan toivoa, turvaa ja luottamusta ihmisten elämään. Erityisesti kriisien keskellä kirkkoa tarvitaan, kirkkoherra Ylikangas pohtii.

– Kaikesta huolimatta seurakuntien kokonaisjäsenmäärä väheni viime vuonna. Seurakuntien jäsenkehitys vaikuttaa merkittävällä tavalla seurakuntien toimintaedellytyksiin. 
Jokainen seurakunnan jäsen on merkittävä hyväntekijä. Kirkollisveron kautta he tekevät mahdolliseksi sen, että seurakunnat pystyvät monin tavoin palvelemaan ja tukemaan tämän alueen ihmisiä, Kimmo Ylikangas toteaa.

Rippikoulu on valopilkku

Tilastoissa näkyy Kouvolan seurakuntien kannalta yksi selkeä valopilkku: rippikoulu tavoittaa edelleen valtaosan 15-vuotiaiden ikäluokasta. Viime vuonna rippikoulun kävijöitä oli 690.
– Rippikoulua ei käydä pelkästään tavan vuoksi. Nuoret tietävät, että rippikoulussa on kivaa ja turvallista. Siellä voi keskustella ja pohtia oman elämän kysymyksiä sekä suhdetta Jumalaan, Kimmo Ylikangas sanoo.

Seurakunnat tarjosivat tärkeää tukea kouvolalaisille

Seurakunnat olivat viime vuonna monin tavoin mukana eri-ikäisten kouvolalaisten elämässä. Kirkon tilastoissa näkyy 200 540 toimintaan osallistunutta Kouvolan seurakuntien eri tilaisuuksissa. Esimerkiksi jumalanpalveluksien osallistujia oli 51 036 viime vuonna.

Seurakunnasta sai myös apua elämän kriisitilanteissa. Kirkon auttamistyö tavoitti 5456 avuntarvitsijaa Kouvolassa: diakonia tarjosi tukea paikkakuntalaisille esimerkiksi taloudellisena apuna ja henkilökohtaisina keskusteluina. Kouvolan seurakuntayhtymän perheneuvonnasta 380 henkilöä sai apua oman henkilökohtaisen elämän, parisuhteen ja perhe-elämän kysymyksissä. 50 vuotta Kouvolan alueella toiminut sairaalasielunhoito oli tärkeä tuki niin sairastuneille, heidän omaisilleen kuin hoitohenkilökunnalle.

– Kirkko auttaa ihmisiä hyvin monin eri tavoin. Usein tämä auttaminen ei näy julkisuudessa, mutta sitä tehdään paljon. Auttamisen muodot myös muuttuvat, jotta ne voivat mahdollisimman hyvin vastata aikamme tarpeita, Kimmo Ylikangas huomioi.

”Seurakunta on yhdessä tekemisen yhteisö”

Paikallisseurakunnat tarjosivat myös seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia kirkossa. Viime vuonna 630 seurakuntien vapaaehtoista osallistui työntekijöiden rinnalla kirkon työhön Kouvolassa.
– Seurakunta on yhdessä tekemisen yhteisö. Vapaaehtoisen merkitys seurakuntien toiminnassa oli jälleen korvaamaton. Haluan kiittää jokaista omasta panoksestaan seurakunnissamme, kirkkoherra Kimmo Ylikangas sanoo.

Lisätietoa:

Kirkon jäsen- ja toimintatilastot 2023: www.kirkontilastot.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

2.2.2024 11.23