Ykkösiä ja nollia

Istuin huoltoaseman kahviossa ja satuin kuulemaan, kuinka ohi kulkeva mies jutteli kaverilleen. ”Mie en ymmärrä miks ihmiset toivottaa ”hyvää uutta vuosikymmentä”, sehän vaihtuu vasta ensi vuonna.” Pullan mutustaminen jäi kesken kun jäin miettimään näitä sanoja. Miten niin vasta ensi vuonna? Nythän on vuosi 2020.

Pienen tutkimuksen jälkeen selvisi, ettei kyseinen herra ollut täysin väärässä. Hän vain ajatteli asiaa matemaattisesti ja ilmaisi itseään sen mukaan. Matemaattisessa ilmaisussa keskitytään lukujonon viimeiseen numeroon, ykkösiin. Vuotta nolla ei ole olemassa, eikä myöskään sen kerrannaislukuja. Vuosikymmen alkaa vuodesta yksi ja päättyy vuoteen kymmenen.

Puhekielinen ilmaisu rakentuu erilaisen ajattelun varaan. Siinä ajatellaan vuosikymmeniä kokonaisuuksina ja ne erotellaan kymmenlukujen perusteella. Siksi matemaattisesti paikkansapitävä väite vaikkapa siitä, että vuosi 1990 oli 1980-luvun viimeinen saattaa kuulostaa hoopolta.

Nyt on kuitenkin kiistatta vuosi 2020. Siis länsimaisen, Juliaanisen kalenterin mukaan. Esimerkiksi Heprealaisen kalenterin mukaan nyt eletään vuotta 5780.

Kiistat ja erimielisyydet siitä, mikä vuosi nyt on, millä vuosikymmenellä nyt eletään ja miten ajanlaskua pitäisi ajatella tai merkitä, kuvaavat ihmisyyttä hyvin. Asiat eivät aina ole täysin ehdottomia. Tapoja, mielipiteitä ja selitysmalleja on monia ja näkökulma vaikuttaa lopputulokseen. Tällaisen moninaisuuden keskellä onkin tärkeää olla valmiina kahteen asiaan; ajatteluun ja keskusteluun. Maailma ei ole neutraali. Kuitenkin eri tavalla ajattelevat ihmiset voivat elää sovussa toistensa kanssa.

Siunattua vuosikymmenen vaihdetta sinulle.

Tero Kajander

Kehitysvammaistyön pastori