Turvassa riparilla

Ensi vuoden rippikouluihin ilmoittautuminen Kouvolan seurakunnissa päättyy huomenna. Siitä alkaa nuorten matka oman ripariryhmän kanssa. Nuoret tutustuvat yhdessä omaan seurakuntaan ja kirkon viestiin lähietäisyydeltä, omasta näkökulmastaan. Kaksi vuotta sitten valmistunut rippikoulusuunnitelma painottaa nuorten osallisuutta sekä vuoropuhelun tärkeyttä. Nuorten lisäksi kohdataan myös heidän perheensä. Samalla rippikoulu koskettaa koko seurakuntaa yli työalarajojen: miten otamme nuoret vastaan? Miten heidän ideoilleen, pohdinnoilleen ja tavalleen olla on tilaa?

Tuoreimman tiedon mukaan rippikouluissa on tänä vuonna käynyt tyytyväistä nuorisoa. Vuonna 2019 rippikouluun osallistuneet nuoret antoivat rippikoululle arvosanaksi kiitettävän 9-, selviää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toteuttamasta kyselystä. Rippikoululaisten itsearviointikyselyn avulla kirkko selvittää vuosittain nuorten kokemuksia rippikoulusta. Nyt siihen vastasi lähes 15 000 nuorta. Vastauksista käy ilmi, että nuoret ovat kaikkein tyytyväisimpiä turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja hyvään yhteishenkeen. Yli 90 prosenttia vastaajista koki, että rippikoulussa saa olla oma itsensä ja siellä on turvallista olla.

Rippikoulun toteuttajat voivat iloita tästä tuloksesta. Turvallisuus, viihtyvyys ja hyvä yhteishenki eivät ole mitään itsestäänselvyyksiä toimintaympäristössä, jossa nuoret tulevat erilaisista perhetaustoista ja elämäntilanteista. Heidän mukanaan tulee monia ennakko-odotuksia, toiveita, jännitystä, pelkojakin. Se, että kirkon rippikoulu pystyy kiitettävästi tarjoamaan nuorille turvallisen tilan pohtia kristinuskon kysymyksiä, on vahva pohja työlle tulevaisuudessa.

Seuraavaksi tarvitsisimme osallistavan hittituotteen nuorille aikuisille, joiden ikäryhmässä kynnys erota kirkosta on matalalla. Kantaisiko jatkoripari?

Laura Blom
viestintäpäällikkö
Kouvolan seurakuntayhtymä