Tilastoista löytyy elämää

Kirkon tuoreet jäsen- ja toimintatilastot viime vuodelta kertovat kiinnostavia tietoja Kouvolan seurakunnista. Ensiksikin, 69 % Kouvolan asukkaista kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon. Kouvolan seurakuntien jäseniä on yhteensä 54 597. Jokainen heistä on merkittävä hyväntekijä. Kirkollisveron kautta jäsenet mahdollistavat sen, että seurakunnat pystyvät monin tavoin palvelemaan ja tukemaan Kouvolan alueen ihmisiä.

Jäsenistämme 630 osallistui seurakunnan vapaaehtoisena eri tavoin kirkon työhön Kouvolassa. Joku esimerkiksi avusti jumalanpalveluksessa, toinen toimi ulkoiluystävänä ja kolmas leipoi. Kotiseurakunnasta on löytynyt sopivan näköinen ja kokoinen tehtävä.

Tilastot kertovat myös jäsenmäärän muutoksista. Viime vuonna 313 lasta kastettiin Kouvolassa. 257 henkilöä liittyi paikallisseurakunnan jäseneksi. Uusi jäsen, olet tervetullut yhteisöömme – kiitämme sinusta. Seurakunnan jäsenyydestä puolestaan luopui 744 henkilöä. Hyvä kirkosta eronnut, oli eroamisesi syy mikä tahansa, muista, että olet aina tervetullut takaisin. Kannamme myös sinua rukouksissamme.

Seurakunnat olivat viime vuonna monin tavoin mukana kouvolalaisten elämässä. Tilastoissa näkyy 200 540 osallistujaa Kouvolan seurakuntien eri tilaisuuksissa ja kohtaamisissa. Jumalanpalveluksiin osallistui 51 036 kirkkovierasta. Perheiden toiminta kokosi 4840 lasta ja vanhempaa. 5267 nuorta osallistui nuoren seurakunnan toimintaan. 690 kävi rippikoulun. 495 koululaista kävi kerhossa. Viikoittain seurakunnissa kokoontui 400 musiikinharrastajaa. 3658 osallistui yhteisiin ruokailuihin. 92 kertaa kuultiin alttarilla sana ”Tahdon”. 985 vainajaa siunattiin viimeiselle matkalle, Taivaan isän syliin.

Seurakunta antoi myös apua elämän kriisitilanteissa. Kirkon auttamistyö tavoitti 5456 avuntarvitsijaa Kouvolassa: diakonia tarjosi tukea esimerkiksi taloudellisena apuna ja henkilökohtaisina keskusteluina. Perheneuvonnasta 380 henkilöä sai apua oman elämän, parisuhteen ja perhe-elämän kysymyksissä. Sairaalapapit toimivat sairastuneiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan tukena. Kirkon työntekijät kuuntelivat ja auttoivat lukuisissa henkilökohtaisissa kohtaamisissa. Kirkon Palvelevan puhelimen puheluihin oli vastaamassa 20 kouvolalaista vapaaehtoista. 

Joku voi pitää tilastoja tylsinä lukuina. Kirkon tilastot kuitenkin pitävät sisällään seurakuntaelämää, sen kaikessa kirjossa. Luvuista voi kuulla ihmisten tarinoita arjesta, kriisistä ja juhlasta. Siitä, että sai iloita toisten seurassa eikä jäänyt ongelmissa yksin. Elämänmittaista matkaa on hyvä kulkea yhdessä.

Laura Blom
viestintäpäällikkö
Kouvolan seurakuntayhtymä