Taipuu,mutta ei katkea

Resilienssi on lainasana, joka tarkoittaa suomeksi kriisinkestävyyttä. Sillä tarkoitetaan ihmisen kykyä toisaalta mukautua ja kestää ja toisaalta palautua kriisistä tai järkyttävästä tilanteesta. Palautumisella tarkoitetaan erityisesti henkistä palautumista. Kriisin tai järkyttävän tilanteen kokeminen vaikuttavat sen kokeneeseen ihmiseen, mutta on yksilöllistä, miten se ilmenee ja miten ihminen pystyy siihen suhtautumaan.

Olen joskus verranut kriisiin reagoimista Lego Masters -ohjelman tehtävään: Kilpailijoille esitetään tehtävä ja annetaan kasa tietynlaisia Lego-palikoita. Jokainen kilpailija tekee omanlaisensa luomuksen niistä palikoista, joita hänellä on käytettävissään. Siinä, miten ihminen kohtaa kriisejä, on jotakin samanlaista.

Monissa ensiapukoulutuksissa muistutetaan siitä, että ihminen ei voi ennalta tietää omaa käyttäytymistään vaikkapa onnettomuuspaikalla. Kuitenkin kouluttautumalla ja varautumalla voi luoda itselleen henkistä työkalupakkia, johon voi poikkeustilanteessa sitten turvautua. Voimme siis luoda itsellemme valmiiksi erilaisia ja käyttökelpoisia Lego-palikoita, jolloin meillä on kriisin kohdatessa enemmän rakennusmateriaalia.

Valitettavan usein meillä on tapana käsitellä vaikeita asioita niin, että emme oikeastaan käsittele niitä ollenkaan. Pyrimme unohtamaan tai asettamaan vaikeat asiat taka-alalle, upottamaan ne arjen tohinaan. Tämä on yksi selviytymismekanismi, mutta siinä on ongelmansa. Vaikeat asia harvoin ratkeavat itsestään, käsittelemättä. Vaarana onkin, että kriisi tai järkyttävä tapahtuma tuo esiin myös aikaisemmat käsittelemättömät kriisit tai järkyttävät tapahtumat. Siksi niistä olisi erityisen tärkeää puhua ajoissa.

Olen vakaasti sitä mieltä, että meidät ihmiset on luotu olemaan yhteydessä toistemme ja Jumalan kanssa. Siksi puhumisella ja rukouksella voi olla erityisen suuri merkitys kriisien ja järkyttävien tapahtumien käsittelyssä ja kestämisessä. Jos vaikeita asioita pystyy käsittelemään ja kohtaamaan, on mahdollista kestää tuleviakin vastoinkäymisiä ja luottaa siihen, että toivoa on. 

Siunausta ja valoa alkaneeseen vuoteen

Tero Kajander
Kehitysvammaistyön pappi
Kouvolan seurakuntayhtymä