Sadan vuoden takainen ihme

”On suuri ihme seurakunta Herran!
Maailman muoto vaikka katoaa,
On Jeesus Kristus sama ikuisesti,
Hän itse seurakuntaa rakentaa.
Kun vallat vaipuu, kirkko yhä elää
ja kohti täyttä päivää vaeltaa.”

(Virsi 165:1)

Kuusankosken seurakunnan perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta.

Alueelle työn perässä ja paperiteollisuuden vetämänä tuli ihmisiä pitkienkin matkojen takaa. Iitin ja Valkealan kirkoille oli matkaa, ja asiointi monien rajojen yli koettiin hankalaksi. Yhdistystoiminta oli vireää, intoa riitti. Monenlaiset ajatukset, perinteet ja uudet käytännöt sulautuivat työn lomassa yhteen.

Seurakunnan syntyminen oli jonkinlainen ihme: Senaatin vuonna 1917 antama myönteinen päätös kirkollisten tahojen ohi oli poikkeuksellinen. Piti rakentaa kirkko ja saattaa seurakunnan muut edellytykset kohdalleen. Savonlinnan tuomiokapitulin vastustus ja vuoden 1918 tapahtumat lykkäsivät Kuusankosken seurakunnan perustamista. 1.5.1919 on päivämäärä, jolla Kuusankosken seurakunta perustettiin. Kymiyhtiöillä oli oleellinen rooli seurakunnan synnyssä ja tärkeiden maa-alueiden luovutuksessa sekä myöhemmin kirkon rakentamisessa.

Sata vuotta sitten Kuusankosken seurakunta oli toteutumaton haave ja lopulta käytännöllinen ratkaisu. Se oli lähellä, sillä oli oma pappi ja väliaikainen kirkko. Seurakunta oli lähellä ja seurakuntalaistensa näköinen: vilkas ja vireä.

Tänä vuonna Kuusankosken seurakunta on jälleen osa suurempaa kokonaisuutta. Maailma on muuttunut ja vallat vaihtuneet, mutta seurakunta elää. Se on yhä lähellä ihmisiä ja seurakuntalaistensa näköinen. Kirkko täyttää tänä vuonna 90 vuotta ja muistuttaa vahvana maamerkkinä ajan kulusta ja seurakunnan olemassaolosta.

Seurakunta on ihme, Jumalan työtä! Se on joukko sitoutuneita ja uskollisia, ryhmä irrallisia ja etsiviä. Jokaisen heidän haaveensa on yhä niin Jumalan käsissä ja rukoilijoiden sydämellä.

Aika kuluu. Mutta Jeesus, kirkon ja seurakunnan Herra, on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Kuusankosken seurakunta on sadankin vuoden päästä osa suurempaa, niin kuin on nytkin: osa Kristuksen maailmanlaajuista kirkkoa.

Mirva Lehtinen
kappalainen
Kuusankosken seurakunta