Rakkauden perikuva

Monesti ihmetellään, että miten Jumala, rakkauden perikuva, antaa maailmassa olla sairautta ja hätää. Raamatun mukaan sen voisi selittää esimerkiksi että perisynnin vuoksi. Kaikki luonnontieteilijät eivät kuitenkaan usko ollenkaan Jumalaan ja Raamattuun, vaan selittävät että kaikki tapahtuu luonnonlakien mukaan. Voi kuitenkin helposti ajatella senkin, että Jumalahan on luonut myös luonnonlait. Kun hän loi maailman, pakkohan hänen oli samalla luoda ne fysiikan, kemian ja biologian mekanismit, jolla tämä meidän havaitsemamme fyysinen maailma pyörii, elää ja kehittyy. Näillä mekanismeilla kehittyvät myös sairautemme.

Uudessa Testamentissa kuvataan, kuinka Jeesus ihmeteoin paransi sairaita. Eksegetiikan piiristä tähän saattaa löytyä argumentteja, joiden mukaan ainakaan kaikki nuo teot eivät välttämättä ehkä olisikaan olleet varsinaisia ihmetekoja.

Tuntuu joka tapauksessa luonnolliselta, että sinä aikana, jolloin Kristus oli maan päällä ihmishahmossa, ja hän oli vasta kylvämässä perustuksia sille valtavalle liikkeelle ja uskonnolle, jota nykyään kutsutaan kristinuskoksi, oli hänen sanojensa ja julistuksensa vahvemmaksi vakuudeksi näytettävä joitakin konkreettisia ihmetekoja. Nykyään tällaisille ihmeteoille ei ole tarvetta, koska kristinusko juurruttuaan ihmiskuntaan on saavuttanut sen aseman, että sitä hallitsee Sana, ja usko tuohon Sanaan. Enää ei tarvita konkretiaa uskon edellytykseksi.

Uskon, että Jumalalle ei ole oleellisinta parantaa ihmisiä maanpäällisistä sairauksista. Jos se olisi oleellisinta, olisi varmaan Jumala tähän jo puuttunut, ja joko itse parantanut, tai Sanassaan antanut meille tärkeimmän prioriteetin parantaa ihmiset kaikista sairauksista. Näin Jumala ei ole kuitenkaan tehnyt.

Jumalalle on oleellisinta meidän sielujemme pelastus. Hän on jättänyt meille ihmisille paitsi uskonnollisia, myös fyysisiä koettelemuksia, joista sairaudet ovat yksi esimerkki.

Johtuvat ihmisten sairaudet sitten perisynnistä, Jumalan itsensä luomista mekanismeista tai mistä vaan, pitää muistaa, että taivasosuutemme ehtona ei ole se, kuinka terveitä tai sairaita olemme täällä maanpäällisellä vaelluksellamme. Kaikkiin töihin ja virkoihin Suomessa vaaditaan lääkärintodistus terveydentilasta, mutta sitä meiltä ei varmaankaan vaadita viimeisellä tuomiolla ja Taivaan portilla.

Taivaaseen pääsyn edellytyksenä eivät ole mitkään terveystodistukset tai ansioluettelot, vaan ne seikat, jotka Jumala Sanassaan meille ilmoittaa.

Ne ovat synnintunnustus, uskontunnustus ja rukous.

Jouko Leppänen
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä