Puhu hyvää kirkosta

Kirkon viestintäohjelma 2023 julkaistiin marraskuussa. Uusi viestintäohjelma perustuu kirkon tuoreeseen Ovet auki -strategiaan. Ohjelma on tarkoitettu jokaisen kirkon toimijan tueksi ja innostajaksi viestintään ja vuorovaikutukseen. Viestintäohjelma osoittaa viestinnällistä suuntaa, jotta sanoma Kristuksesta liikkuu siellä, missä ihminen kulkee. Se auttaa näkemään viestinnän kirkon mahdollisuutena olla läsnä ihmisten elämässä, ohjelman johdannossa todetaan.

Ohjelmapaperissa on paljon hyvää, joka toivottavasti toteutuu käytännössä yhä enemmän myös Kouvolan seurakuntien viestinnässä. Ohjelman sivuilta osui silmiini tavoite: ”Puhumme kirkosta ylpeänä hyvää ja sen sanomasta rohkeasti iloiten.” Jos kirkon strategia ja viestintäohjelma yhdessä kehottavat pitämään kirkon ovet auki, niin tämä kohta kannustaa: Suut auki! Puhutaan yhdessä hyvää kirkosta.

Hyvä viesti kirkosta kuuluu ja saa aikaan myönteisiä asioita. Tarvitsemme kirkossa hyvänpuhujia, jotka kertovat itselleen tärkeästä kirkon toiminnasta, kokemuksistaan seurakunnassa sekä evankeliumista omassa elämässään.

Hyvän puhuminen ei tarkoita terveen kritiikin tai kirkon epäkohtien lakaisemista maton alle. Se ei myöskään ole turhaa itsekehua. Hyvän esille nostaminen kannustaa kirkon työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä kutsuu muitakin tekemään hyvää. Hyvän puhuminen välittää tietoa esimerkiksi kirkon antamasta hengellisestä tuesta ja käytännön avusta. Hyvän puhumista riittää runsaasti esimerkiksi kirkon auttamistyöstä, diakoniasta, joka viettää ensi vuonna 150-vuotisjuhliaan.

Kirkon äänitorvia – hyvän puolestapuhujia – löytyy runsaasti, koska jokainen kirkon toimija on viestijä. ”Siis sinäkin, jos olet kirkon työntekijä, luottamushenkilö, vapaaehtoinen tai seurakuntalainen. Viestinnän vastuut ja mahdollisuudet ovat yhteisiä”, viestintäohjelma rohkaisee.

Evankelis-luterilainen kirkko on osa monen suomalaisen arkea, perhejuhlia sekä kirkollisia juhlapäiviä. Äsken vietetty joulu on kirkon ydinsanoman sesonkiaikaa. Liityimme jälleen parituhatta vuotta vanhaan, mutta elävään perinteeseen. Evankeliumi Jeesuksen syntymästä, elämästä ja kuolemasta on uskomme vankka pohja. Jouluevankeliumin ilo voi jatkua joulunpyhien jälkeenkin. Siitä ilosta voi kertoa toisillekin.

Laura Blom
Viestintäpäällikkö
Kouvolan seurakuntayhtymä