Millä perusteella?

Uusi vuosi on arvoitus. Paljosta voi unelmoida. Mennyttä voi kaivata, ja joskus edessä olevaa jännittää. Meille jokaiselle se on kuitenkin kuin raikas hengenveto. Uusi on mahdollisuus.

Me kuitenkin usein tartumme uuteenkin hyvin muuttumattomalla otteella. Eletty elämä, omaksutut asenteet, "muuttumattomat totuudet", rutiiniksi muuttunut arki ja moni muu asia voi vaikuttaa siihen, että uusi vuosi ei tunnu uudelta eikä hengenveto tunnu antavan happea.

Uusin silmin katsominen edellyttää aina totutusta luopumista. Se on kuin astumista tuntemattomaan huoneeseen tai uuteen maisemaan. On hyvä vain katsoa, kuunnella, aistia ja viivytellä. Kaikki tottumuksemme ajavat meitä nopeisiin päätelmiin ja ratkaisuihin, jotka ovat meille tuiki tuttuja. Uuden edessä me voimme pysähtyä miettimään merkitystä ja kyselemään perusteluja.

Millä perusteella me toimimme ja teemme päätöksiä? Mistä näkökannoista olisi hyötyä, jotta saisimme uutta ymmärrystä ja kokonaiskuvaa hahmotukseemme? Mitä en tiedä? Uusi vuosi on meille kaikille mahdollisuus.  Emme aina edes ole tietoisia niistä ajattelumme ja asenteidemme sokeista pisteistä, jotka estävät meitä hyvästä vuorovaikutuksesta toisten kanssa.

Erilaisten ihmisten ja näkökantojen kohtaaminen on hyvä treeni, kun hakee uudistumista. Juuri se, minkä koen haastavana, auttaa minua löytämään itsessäni  sitä, mistä en itsekään tiedä , etten tiedä siitä mitään. Asioita voi katsoa toisin. Mielipide voi muotoutua uusin perustein aidommin omaksi.  Uutta voi syntyä, kun ’ei menneitä muistele  eikä vertaile’ .

Tämä uusi vuosi saa tulla kohti. Otetaan se vastaan yhdessä! Seurakuntamme tahtovat kurottaa uutta kohti avoimin mielin. Kuunnellaan toisiamme. Perusta on olemassa,  se on kallio. "Minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju" sanoo Jumala sanassaan ( Jes. 54:10).

Kirsi Hämäläinen

Kouvolan lääninrovasti