Koskettava kohtaaminen

Milloin olet todella tuntenut tulleesi kohdatuksi? Miten toivot, että sinuun otetaan yhteyttä? Meillä jokaisella on omat tarpeemme ja odotuksemme, kun haluamme tulla kuulluiksi ja saada asiamme esille. Millä tavoilla sinä lähestyt toista ihmistä? Onko sinulla kuuntelevat korvat, näkevät silmät ja ymmärtävä sydän? Näitä kaikkia kysymyksiä pohditaan monessa paikassa ja yhteyksissä myös seurakunnan sisällä.  Sananlaskuissa on aitoon kohtaamiseen kehottavat sanat. ”Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi.” (27:19.)

Jumala on suhteessa ihmiseen, ihminen on suhteessa lähimmäisiin ja luomakuntaan. Ihmisen elämä on elämistä suhteessa muihin. Kun pohdit kysymystä kuka minä olen?, voit löytää vastauksen kysymällä, millainen on minun suhteeni sinuun? Voimme opetella kohtaamaan toinen toisemme uudella tavalla, myötätuntoisesti ja toiselle tilaa ja aikaa antaen. Kysellen, miten itse toivoisin itseäni kohdeltavan?

Jumala toimii kohtaamisten kautta. Kun edustan pappina seurakunnan työntekijää, en voi paeta roolin taakse, vaan kohtaan ihmisen ihmisenä. Rukoilen Jumalaa ohjaamaan kohtaamista ja keskityn siihen tapaan, jolla toinen tuo omaa tarinaansa esille. Sanat luovat todellisuutta ja olen kiinnostunut siitä, mitä toisen suusta lähtee. Johonkin voin liittyä, johonkin samaistua, mutta paljon jää myös sellaista, johon tarvitsen lisävalaisua. Annan ihmisen sanoa sanottavansa loppuun ja sitten tarkistan häneltä, olenko saanut asiasta oikean kuvan ja kuinka voisin olla hänen avukseen.

Hyvää kohtaamista tapahtuu silloin, kun ihmisen elämäntilanne, ajatukset ja toiveet tulevat huomioonotetuksi. Jokaisen tarinoille on tilaa, niitä kuunnellaan ja ne otetaan todesta. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka voi yhdistää ihmisiä yli rajojen. Jokainen on tärkeä, jokaisen ääni kuullaan, jokaista kunnioitetaan, kaikki kelpaavat ja kaikki toivotetaan tervetulleiksi.

Ehtoollisella tapahtuva kohtaaminen on pysäyttävä kokemus. Jokainen tulee sinne omista lähtökohdistaan käsin, kaikki tarvitsevat Jeesuksen parantavaa, eheyttävää ja anteeksiantavaa kosketusta. Koemme kristittyjen välistä yhteyttä ja muistamme myös niitä, jotka on kutsuttu taivaan juhla-aterialle. Tervetuloa kirkkoon sellaisena kuin olet. Tule kohdatuksi.

 

Tiina Rantanen

vs. kappalainen

Elimäen seurakunta