Hyvinvointialue

Uuteen vuoteen 2022 liittyy keskeisesti maakunnallisten hyvinvointialueiden rakentaminen. Tätä työtä tulee tekemään erityisesti maaliskuussa toimintansa aloittava aluevaltuusto, jonka jäsenet valitaan muutaman viikon kuluttua järjestettävillä aluevaaleilla. Maakuntavaltuuston merkitys on huomattava. Poliittiset päätökset tulevat vaikuttamaan monin tavoin kymenlaaksolaisten elämään. Mutta ei tulevan hyvinvointialueen rakentaminen ole pelkästään vaaleilla valittujen aluevaltuutettujen vastuulla. Meistä jokainen voi vaikuttaa omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin.

Mieleeni tulee kaksi asiaa, joiden kautta me kaikki voimme lisätä alueemme hyvinvointia tänä vuonna.

Ensiksikin hyvinvointia rakennetaan silloin, kun siirrytään valittamisesta välittämiseen. On tärkeää, että tuomme julki olemassa olevat epäkohdat. Rakentava tyytymättömyys on kehityksen lähtökohta. Mutta pelkkä valittaminen tuottaa harvoin hyviä tuloksia. Välittäminen taas saa aikaan hyviä asioita.

Toiseksi hyvinvointia lisää se, että alkaisimme puhua hyvää toisistamme. Pahaa puhetta ja toisten puheiden tai jopa ilmeiden tahallista väärinymmärtämistä on aivan liikaa. Pahan puhuminen ja juoruilu synnyttää negatiivisen ilmapiirin, missä kaikki voivat huonosti. 

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu myös se, että koemme elämämme olevan merkityksellistä. Sisäinen tyhjyys on varmasti suurin tulevaisuuden uhka. Jumala on luonut meidät yhteyteensä ja siksi sydämessämme on tyhjä paikka, jonka vain usko Jumalaan voi täyttää. Usko Jumalaan antaa elämälle merkityksen. Hänen varassaan jaksamme elää, ja kerran myös kuolla. Luottamus Jumalaan ohjaa meidät myös välittämään toinen toisistamme.

Uuteen vuoteen voimme käydä Raamatun turvallisen lupauksen varassa: ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11.)
 

Kimmo Ylikangas
Kymenlaakson lääninrovasti
Kuusankosken kirkkoherra