2056

Toissa sunnuntaina kävin katsomassa Kuusankosken kirkon kastepuuta messun jälkeen. Halusin laskea puun kastelehdet, ennen kuin isät ja äidit hakisivat oman lapsensa kastelehden seuraavana sunnuntaina, kynttilänpäivän messun yhteydessä.

Kastepuumme muodostuu kahdeksasta ristiin asennetusta lehtipuun muotoisesta koivuvanerilevystä. Jokaisella oksalla roikkuu pieni, vihreä, ohuesta vaneristä leikattu sydän. Kastelehden yhdellä puolella on kastetun nimi, toisella hänen kastepäivänsä.

Etsin omien ”kastelapsieni” lehtiä kastepuun oksista. Tuttu nimi näkyi heti, sitten toinen, kolmas ja neljäs. Suurin osa lehdistä kuului vauvoille, mutta joukossa oli ainakin yksi nuoren lehti ja yksi aikuisen lehti.

Kastelehti kuvaa ainutlaatuisen elämän alkua ja uutta elämänvaihetta Jeesuksen opetuslapsena, ja itse kastepuu kuvaa kirkkoa, Kristuksen ruumiista. Jeesuksen opetuslapset, kristityt, kuuluvat Kristuksen kirkkoon, niin kuin lehdet kuuluvat puuhun.  

Viime vuoden lokakuussa kuulin ensimmäistä kertaa, että ristiäiset vähenevät Suomessa kahden prosenttiyksikön vuosivauhtia. Mikäli kasteiden määrä tippuu samalla vauhdilla jatkossakin, viimeistä kastejuhlaa vietettäisiin armon vuonna 2056.

Uutiset kirkkomme kasteiden vähenemisestä eivät ole mieltä ylentäviä, mutta en vaivu epätoivoon. Aavistan, että vauvoja, lapsia, nuoria ja aikuisia kastetaan Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyn mukaan Suomessa vuoden 2056:n jälkeenkin, meidänkin kirkkomme helmassa.

Syitä kasteiden vähenemiseen on tuotu esille ja pohdittu. Selityksiä löytyy jäsenkadosta, syntyvyyden laskusta ja hankaluudesta löytää kummeja. Lyhyesti sanottuna, sekä kirkollamme että meillä ihmisillä on peiliin katsomista.

Kirkon on seisottava Jumalan sanaan ja Henkeen perustuvien arvojen takana jäsenkadonkin uhalla. Sen kuuluisi välittää Jeesuksen ilosanomaa, mutta samalla haastaa ihmisten käsityksiä oikeasta ja väärästä, suhteesta lähimmäisiimme, luontoon ja Jumalaan. Ihmisen tulisi pohtia enemmän sitä, mitä hän kirkolta odottaa ja tarvitsee hengellisen hyvinvointinsa kannalta ja vähemmän sitä, mitä hän haluaa.

Pastori David Paski
Kuusankosken seurakunta