Käsky ja lupaus

Tämän sunnuntain evankeliumi saattaa olla monelle tuttu. Se on perinteellisesti ollut yksi rippikoulun ulkoläksyistä, ja se on opittu tuntemaan kaste- ja lähetyskäskyn nimellä: 

Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:16–20)

Yllä oleva kohta sisältää Jeesuksen käskyn ja lupauksen. Jeesus käski meidän mennä ja tehdä kaikki kansat opetuslapsikseen. Evankeliumin olemukseen kuuluu liikkeellä oleminen. Se on aina liikkeellä kohti ihmistä, joka tarvitsee hyvää sanomaa Jumalan armosta voimaksi elämäänsä. Jeesus käski meidän mennä ihmisten keskelle julistamaan rohkeasti evankeliumia ja rakastamaan heitä.

Evankeliumi on tarkoitettu kaikille kansoille, eli aivan jokaiselle. Kaikki ihmiset, koko luomakunta kuuluu Jumalalle.

Jeesuksen antama käsky kastaa ja opettaa on yhä voimassa. Tämän käskyn toteuttamiseksi on olemassa myös seurakunta. Valtaosa meistä suomalaisista on kastettu vauvoina. Vanhempamme tahtoivat, että mekin kuuluisimme Jeesuksen oppilaiden joukkoon. 

Mutta Suomessakin on yli miljoona ihmistä, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan. Maailmassa on satoja miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet sanomaa Jeesuksesta. Tehtävää siis riittää yhä vieläkin.

Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky päättyy lupaukseen. Jeesus vakuuttaa, että hän ei jätä meitä yksin. Kasteessa syntynyt yhteys Kristukseen kantaa koko elämän ja vieläpä yli kuolemankin rajan. 

Kimmo Ylikangas
kirkkoherra
Kuusankosken seurakunta