Kaksi rukoilijaa

Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli itseään hyvänä uskovaisena pitävä fariseus. Toinen puolestaan muiden silmissä halveksittu publikaani. Heidän asenteensa oli kovin erilainen, kun he rukoilivat Jumalaa. Fariseuksen rukous alkoi: ”Jumala kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset…” Sitten hän kehuu omilla teoillaan ja hurskaudellaan. Publikaani tulee Jumalan eteen nöyränä sanoen: ”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.” Löydämme tästä Jeesuksen kertomuksesta ehkä itsemme. Jommastakummasta roolista tai ehkä tilanteesta riippuen molemmista.

Tuntuu kyllä siltä, että tuo fariseuksen asenne olisi nykyään yhä yleisempi. Me pyrimme usein korottamaan itsemme muiden yläpuolelle. Unohdamme muiden ihmisten olevan Jumalalle yhtä arvokkaita ja rakkaita kuin mekin. Kuten fariseus, olemme usein täynnä omaa itseämme ja katsomme tehneemme kaiken oikein. Katsomme olevamme oikeutettuja vaatimaan myös Jumalalta palkkiota moitteettomasta käytöksestä. 

Nöyryys ei ole kovin vahvassa arvossa tänä päivänä. Publikaani näki omat virheensä eikä hänellä ollut mitään tuotavaksi Jumalalle. Hän oli miehittäjän palveluksessa oleva veronkantaja. Hän ei uskonut kelpaavansa Jumalalle eikä tiennyt miten voisi sovittaa vuosikausien kiskonnan. Hän tiesi tehneensä väärin ja näki ainoaksi mahdollisuudekseen vain tulla Jumalan eteen sellaisena kuin oli. Siihen hän tuli ja halusi jättää itsensä Jumalan käsiin. 

Molemmat henkilöt lähestyivät Jumalaa rukouksessa. Asenteet olivat kovin erilaiset. Sitä ei kerrota, tapahtuiko rukouksen myötä muutosta. Jatkoiko fariseus elämistä omassa hurskaassa kuplassaan ja kiskoiko publikaani korkoja entiseen malliin vai muuttuiko kummankaan asenne? Publikaanin kollegojen Sakkeuksen ja Matteuksen kohdalla muutos tapahtui, kun he kohtasivat Jeesuksen. Kun Jumala koskettaa, ihmisen elämä voi muuttua. 

Jäin miettimään, miten valmis olen pohtimaan omia asenteitani suhteessa toisiin ihmisiin ja Jumalaan? Millainen rukoilija itse olen? Miten lähestyn Jumalaa ja annanko Hänelle tilaa muuttaa asenteitani ja elämääni? 

Saija Sarkasuo
seurakuntapastori
Valkealan seurakunta