Anna minun nähdä

Pienen lapsen kasvot kääntyvät itkuun, kun aikuinen asettelee hänelle silmälaseja. Lapsi avaa silmänsä ja hänen kasvoilleen nousee ensin hämmästynyt ilme. Hän näkee ensimmäistä kertaa vanhempansa selvästi, eikä vain epäselviä hahmoja. Nyt katse loistaa sellaista riemua, minkä synnyttää vain joku täysin odottamaton hyvä.

Tämän sunnuntain evankeliumin (Joh. 9:24-38) edellä on tapahtunut odottamaton ihme. Syntymästään saakka sokea mies oli saanut Jeesuksen toiminnan kautta näkökyvyn. Luulisi, että tällainen yliluonnollinen ihme saisi aikaan riemua ja ihmetystä, mutta näin ei käy uskonnollisen eliitin kohdalla. Näkönsä saanutta sokeaa tentataan ja vaaditaan sanoutumaan irti siitä, että Jeesuksella olisi mitään tekemistä ihmeen kanssa. Mies ei suostu kieltämään tosiasioita, eikä uskonnollinen eliitti hyväksymään sitä, että Jeesuksessa toimii Jumalan voima. Lopulta entinen sokea ajetaan ulos synagogasta.

Jeesus hakeutuu uudestaan miehen seuraan ja tämä kohtaaminen avaa miehen sisäiset silmät näkemään sen, kuka antoi hänelle näkökyvyn. Jeesus kertoo, että hän on Ihmisen Poika, Jumalan lähettämä. Hänellä on valta avata niin fyysiset kuin sisimmänkin silmät. ”Minä uskon, Herra”, on miehen vastaus. Fariseukset näkivät Jeesuksessa moraalittoman sapatin rikkojan, näkönsä saanut tunnisti Isän lähettämän Pojan, joka teki Isän tekoja. Hän tunnisti ja tunnusti, koska Jeesus kohtasi hänet ja avasi sydämen silmät.

Me tarvitsemme myös kohtaamisen armon. Me emme voi pelastaa itseämme mistään pimeydestä, mutta Jeesus voi. Tämä vaatii uskoa ja luottamusta, mitä meillä ei itsessämme ole. Ihan niin kuin sokean kohdalla, Jeesus on aloitteen tekijä. Jeesus etsii meidät ja avaa sydämemme silmät näkemään hänessä Jumalan ja yhteyteensä sulkevan rakkauden. Uskon syntyminen on aina Jumalan työtä. Usko on luottamusta ja se on usein epäuskon rusikoima. Luottamus kasvaa vähitellen antajansa seurassa. Se kasvaa, kun näen ja koen, että Jumala on hyvä myös minulle. On ja tulee aina olemaan. Tästä kasvaa voimattoman voima. ”Hiljainen luottamus on teidän voimanne.” (Jes. 30:15)

Kari Niemelä
sairaalapastori