Häät

”Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä.” (1. Kor. 13:4)

Avioliitto on kahden ihmisen päätös ja valinta. He lupaavat Jumalan edessä rakastaa toisiaan ja tehdä parhaansa, että kumpikin voisi olla avioliitossa onnellinen.

Häitä voi viettää monella tavalla: suuresti tai pienesti. "Tahdon" voi sanoa kirkossa, kotona tai luonnon keskellä.

Vihkikirkko, pappi ja kanttori varataan keskusrekisterin kautta
►Keskusrekisterin yhteystiedot

Kirkollinen vihkiminen on pyhä toimitus, jossa pyydetään yhteiselle liitolle Jumalan siunausta. Se on myös oikeudellinen tapahtuma, jonka myötä puolisot saavat oikeuksia ja velvollisuuksia. Kirkollisen vihkimisen suorittaa pappi ja toimitukselle tulee olla kaksi todistajaa.

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä Suomen ev.lut. kirkon jäseniä. Toinen vihittävistä voi olla myös muun kristillisen uskontokunnan jäsen. Tällaisia uskontokuntia ovat mm. Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa, Helluntaiherätyksen seurakunnat, Suomen adventtikirkko ja Suomen vapaakirkko.

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille. Siten varmistetaan, ettei kihlakumppaneilla ole Suomen avioliittolaissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle.

Kuusi askelta kohti kirkkohäitä

Pohditko kirkkovihkimistä? Nämä askeleet johdattelevat teidät läpi käytännön asioiden kohti valitsemaanne kirkon tai muun vihkipaikan alttaria.

  1. Vihkikirkon, papin ja kanttorin varaaminen
  2. Esteiden tutkinta ja kuulutukset
  3. Vihkimisen edellytykset
  4. Kustannukset
  5. Vihkikeskustelu
  6. Vihkiminen

Prinsessa Ruususta vai jotakin ihan muuta musiikkia?

Vihkitilaisuuteen sisältyy perinteisesti alku- ja päätösmusiikki sekä virsi. Usein puhutaan häämarsseista, mutta alku- ja päätösmusiikin ei kuitenkaan tarvitse olla marsseja. Lue lisää