Myllykosken kirkon laajennuksen ja ympäristön suunnittelukilpailu

Kouvolan seurakuntayhtymä järjesti yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa arkkitehtikilpailun, jossa etsittiin ideoita Myllykosken kirkon laajennuksen ja ympäristön kehittämiseksi. Kilpailu järjestettiin alkuvuodesta 2016 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisena yleisenä suppeana kilpailuna.

Kilpailutehtävänä oli suunnitella Myllykosken kirkon laajennus sekä kirkon nykyisten tilojen uudelleenjärjestely. Tavoitteena oli suunnitella nykyisen kirkon ja lisärakennuksen muodostama rakennuskokonaisuus, ns. monitoimikirkko, huomioiden alueen kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen arvo. Kilpailun tulos tulee toimimaan lähtökohtana tarkemmalle suunnittelulle.

Kilpailutehtävänä oli myös ideoida kirkon lähiympäristöä, sen edessä olevaa toria ja Myllykoskentien vartta sekä näiden muodostamaa kokonaisuutta nykyistä merkittävämpänä osana Myllykosken keskustan toimintoja.

Voittajaksi valittiin "Triadi"

Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 125 kilpailuehdotusta. Palkintolautakunta päätti yksimielisesti valita kilpailuehdotuksen "Triadi" [pdf, 14 MB] kilpailun voittajaksi. Työn on laatinut Paul Thynell (ark. yo SAFA) Helsingistä.

Myllykosken kirkossa keskiviikkona 15.6.2016 järjestetyssä tulosten julkistamistilaisuudessa toinen palkinto jaettiin kilpailuehdotukselle "Portico" [pdf, 1 MB] ja kolmas palkinto ehdotukselle "Ykseys" [pdf, 2 MB].

Lisäksi palkintolautakunta jakoi lunastukset kilpailuehdotuksille "Ihop" sekä "Kielo". Kunniamaininnat saivat kilpailuehdotukset "Bless is more", "Haitari", "Kolme muuria" ja "Yhdessä".

"Triadi" ja "Ykseys" olivat myös yleisön mielestä 10 parhaan joukossa. Yleisöarvioinnissa kilpailun verkkosivuilla töitä pisteytti ja kommentoi toukokuun aikana yli 400 henkilöä (ks. pistetaulukko [pdf, 63 KB]).

Yleisarvostelu ja ehdotusten vertailu sekä ehdotuskohtainen arvostelu kaikista kilpailutöistä on luettavissa arviointipöytäkirjasta [pdf, 15 MB].

Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluivat: Kouvolan seurakuntayhtymän nimeäminä edustajina: Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Heikki Heinonen, hallintojohtaja Riitta Lonka, kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan jäsenet Kari Punkkinen ja Jussi Raukko sekä Kouvolan kaupungin edustajina: lupa-arkkitehti Edla Mäkelä, lupa-arkkitehti Kari Järvenkylä, kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaavoituspäällikkö Hannu Tylli ja kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi. SAFA:n nimeäminä edustajina toimivat arkkitehti Sarlotta Narjus ja arkkitehti Niko Sirola. Palkintolautakunnan sihteerinä toimi toimistosihteeri Anne Loikala Kouvolan seurakuntayhtymältä.

Palkitut työt esillä Myllykoskella

Palkitut työt ovat esillä Myllykosken seurakuntakodin ikkunoissa (Paperitehtaantie 1, 46800 Myllykoski) sekä Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 17.6.-31.8.2016 välisen ajan. Kouvolan kaupungin verkkosivuille pääset tästä.

Kilpailun jälkeen

Kilpailun voittanut työ on tarkoitus ottaa kilpailun jälkeen käynnistyvän kirkkorakennuksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnittelun edellyttämä asemakaavamuutos käynnistyy kaavoitusohjelman mukaisesti tulevana syksynä. 

Lisätietoja

Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo
p. 0400 650 981 / jukka.reijo(at)evl.fi

Kouvolan kaupungin kaavoituspäällikkö Hannu Tylli
p. 020 615 8570 / hannu.tylli(at)kouvola.fi