Ympäristödiplomi

Kouvolan seurakuntayhtymä huomioi toiminnassaan ympäristönäkökohdat. Vastuun kantaminen luomakunnasta on osa kristillistä uskoa. Jumala lahjoittaa meille kaiken kauniin ympärillämme. Se herättää meissä kiitollisuuden, kunnioituksen ja halun pitää koko luomakunnan yhteisestä kodista, maapallosta, hyvää huolta. Kouvolan seurakunnat  seuraavat työssään ekotekojen vuosikelloa.

Kirkkohallitus on myöntänyt Kouvolan seurakuntayhtymälle ja seurakunnille Kirkon ympäristödiplomin vuosille 2018-2021. Ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa niitä täyttämään vastuutaan luomakunnasta. Ympäristödiplomin tarkastus eli väliauditointi suoritettiin vuonna 2017, ja samalla päivitettiin ympäristöohjelman tavoitteet vuosille 2018-2021.  

Kirkon ympäristödiplomin toteuttaminen edistää sekä ympäristön hyvinvointia että seurakuntien toimintaa. Hankkeen myötä seurakuntien ja yhtymän energiakulutus ja ruokahävikki pienenevät ja ostot järkevöityvät. Samalla lisätään lähialueiden palvelujen käyttöä kauempaa tulevien palveluiden kustannuksella.

Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristöryhmän jäsenet ja vastuualueet:

Kaija-Liisa Lindberg (varhaiskasvatus), puheenjohtaja
Marja Toivonen (yleishallinto), sihteeri
Janne Saarinen (hautaustoimi)
Ulla-Maija Hiltunen (viestintä)
Edla Mäkelä (kiinteistöt)
Sanna Ahtiainen (keittiöt sekä leiri- ja kurssikeskukset)
Outi Heinonen (jumalanpalvelustyö)
Ari Luomajoki (aikuis-, evankelioimis- ja lähetystyö)
Helena Puhakka (diakoniatyö)
Mirva Lehtinen (nuorisotyö)
Terhi Paukku (musiikkityö)
Tuula Rikala (luottamushenkilö)