Hallinto ja päätöksenteko Kouvolan seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkovaltuusto

Kouvolan seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto, jossa on 51 jäsentä. Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Seurakuntavaalit järjestettiin marraskuussa 2018, ja uusi yhteinen kirkkovaltuusto aloittaa toimikautensa 17. tammikuuta. Lue lisää: Seurakuntavaalien 2018 tulokset.

Paikat valtuustossa jakautuvat kaudella 2018–2021 niin, että Anjalankosken seurakunnalla on 9, Elimäen seurakunnalla 6, Kouvolan seurakunnalla 16, Kuusankosken seurakunnalla 12 ja Valkealan seurakunnalla 8 paikkaa.

Kirkkovaltuusto muun muassa vahvistaa seurakuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen sekä hyväksyy yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman. Valtuuston päätösvaltaan kuuluu myös kiinteän omaisuuden ostaminen ja myyminen sekä suuremmat rakennushankkeet.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyn pohjana on aina yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian käsittelyn osalta toisin päätä.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät syksy 2018:

13.12.2018 Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2015 - 2018 seurakunnittain:

Anjalankoski

Lehtomäki Elina Suutari Tero
Korri Ritva Vainio Marja-Leena
Pokki Teuvo Varjola Liisa
Raskinen Marjatta Viljakainen Hannele
Raukko Jussi  

 

 

 

Elimäki

Aalto Kari Koivusaari Reino       
Hannula Ulla Maija Puonti Matti
Heijala Marke Ylä-Outinen Mia

 

 

 

Kouvola

Ainali Päivi Nykänen Marjatta               
Kangas Juho Närekorpi Julia
Kaskiaho Keijo Rasimus Risto
Kenttälä Maarit Rossi Antero
Lavonen Esko Sahamies Arto
Leppänen Jouko Turkka Saara
Lindeman Ari Vainio Vesa
Nuorivuori Marja-Terttu Vuolasto Anna

 

 

 

 

 

 

 

Kuusankoski

Flöjt Marko Nyberg Timo           
Grönlund Reino Puolakka Ilpo
Huuskonen Urpo Rikala Tuula
Janhunen Ritva Sorsa Mirja
Komppa Kalevi Vainio Juha
Littman Hannele Ylimäki Kalle

 

 

 

 

 

Valkeala

Koskela Birgit Pyötsiä Johanna
Kujala Anton Siekkeli Arja
Mänttäri Leena Smeds Sakari
Puuri Ari Vainikka Paavo

 

 

 

 Esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi. Tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, joka on kaudella 2017 - 2018 Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kimmo Ylikangas.  Varapuheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston valitsema Anton Kujala Valkealasta, Anton Kujalan henkilökohtainen varajäsen on Ari Puuri Valkealasta.    

Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakunnan toimeenpaneva hallintoelin, se johtaa seurakuntayhtymän toimintaa ja hoitaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta. Neuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja huolehtii sitten kirkkovaltuuston päätösten toteutumisesta.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät syksy 2018:

30.8.2018

27.9.2018

31.10.2018

29.11.2018

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet  2017-2018:

Jäsenet

Varajäsenet

Anjalankoski

 
Suutari Tero Ahola Pekka
Raskinen Marjatta Vainio Marja-Leena
   

Elimäki

 
Heijala Marke Ylä-Outinen Mia
Koivusaari Reino Puonti Matti
   

Kouvola

 
Ainali Päivi Kenttälä Maarit
Rossi Antero Kaskiaho Keijo
   

Kuusankoski

 
Rikala Tuula Sorsa Mirja
Vainio Juha Komppa Kalevi
   

Valkeala

 

Mänttäri Leena

Smeds Sakari

Siekkeli Arja

Pyötsiä Johanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Johtokunnat

Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut toimikaudekseen, 2015 – 2018, henkilöstöpalvelun-, kiinteistö- ja hautauspalvelun sekä It-aluekeskuksen johtokunnat henkilökohtaisilla varajäsenillä. Johtokunnissa puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston johtokunnan jäsenistä nimeämä luottamushenkilö. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee johtokuntiin yhteisen kirkkoneuvoston edustajan.

Seurakuntaneuvostot

Tiedot seurakuntaneuvostoista löydät kunkin seurakunnan omilta sivuilta.

►Anjalankoski

►Elimäki

►Jaalan kappeliseurakunta

►Kouvola

►Kuusankoski

►Valkeala