Petri Laitisen vaalisaarna 21.4.2024 Valkealan kirkossa

 

Joh. 14:1–7

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 14

Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen.” Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?” Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.”

 

Kun vierailemme iäkkäiden ihmisten luona, opimme heidän elämänkokemuksestaan ja viisaudestaan. Maailman iäkkäin ihminen, Juan Mora nukkui pois kolme viikkoa sitten Venezuelassa. Kun Moralta kysyttiin, mikä elämässä on tärkeää, tuo viisas mies vastasi: ”Usko Jumalaan”. Sama sanoma kaikuu myös päivän evankeliumissa:

”Usko Jumalaan”. Tuota samaa sanomaa julistaa myös tämä Valkealan kirkko: 

”Usko Jumalaan”. Kirkon tärkein tehtävä on julistaa evankeliumia armollisesta Jumalasta, jotta ihmiset uskovat häneen.

”Usko Jumalaan”. Tuota samaa sanomaa julistaa myös tämä Valkealan kirkko: 

”Usko Jumalaan”. Kirkon tärkein tehtävä on julistaa evankeliumia armollisesta Jumalasta, jotta ihmiset uskovat häneen.

Tässä ajassa, jota elämme kohtaamme, on monenlaisia levottomuuden aiheita. Sodat pauhaavat, yhteiskunta on rauhaton. Monet kokevat haasteita omassa arjen elämässään. Kaiken tämän keskellä Jeesus sanoo meille: Uskokaa Jumalaan. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Voimme jättää koko tulevaisuuden Taivaan Isän suurelle kädelle rukouksessa. Kun pieni käsi tarttuu suureen käteen kiinni.

Me voimme olla turvallisella mielellä. Herra tuntee tulevaisuuden. Jeesus muistuttaa meitä siitä, että hän on valmistanut omilleen asunnot taivaaseen, Isän kotiin. Tulevaisuus tulee olemaan hyvä. Koko maailmanhistoria tulee päättymään

taivaan valtakunnan tulemiseen ja voittoon. Jumala tuntee tulevaisuuden. Kun me vain uskomme häneen, kaikki kääntyy aina parhain päin kaikista haasteista huolimatta.

Kun katsomme Valkealan seurakunnan tulevaisuutta, on tärkeää, että viime vuosina

tehtyjä hyviä kehityskulkuja vahvistetaan. Mutta vielä kehityssuunnitelmia ja toimenpiteitä tärkeämpää on usko. Monien sukupolvien usko, on kantanut ihmisiä täällä Valkealassa. Isien ja äitien usko, jota tässä kirkossa on saarnattu, on seurakunnan pohjana. Tänäkin päivänä äitien ja isien rukoukset kantavat. Tärkeintä on, että uskomme Jumalaan ja jätämme koko seurakunnan rukouksessa Jumalan huomaan. Hän tuntee tulevaisuuden.

Valkealan seurakunnassa tehdään paljon hyvää työtä. Seurakunta koetaan vierellä kulkijana arjessa. Niin lapsi- ja nuorisotyössä, diakoniatyössä, musiikissa kuin muissakin työmuodoissa. Näitä kehityskulkuja tulee vahvistaa, jotta Valkealan seurakunta myös tulevaisuudessa vastaa ajan haasteisiin. Ja jotta seurakunta koetaan ihmisläheisenä ja ihmisiä palvelevana.

Tulevien vuosien haasteet ovat isoja. Syntyvien ikäluokkien pienentyminen ja jäsenmäärän laskeminen. Toisiaan kuunteleva seurakunta kuitenkin selviää niistä. Niin kuin Vapahtaja kuunteli opetuslasten kysymyksiä, tulee myös meidän olla korvat auki. Tulee kuunnella herkällä korvalla Ihmisten toiveita ja odotuksia, että seurakuntalaisen ääni kuuluu päätöksenteossa.

Toisiamme kuunnellen voimme myös vahvistaa yhteisöllisyyttä. Kun vapaaehtoiset, luottamushenkilöt ja työntekijät kuuntelevat toinen toisiaan, löytyy tie seurakunnan valoisaan tulevaisuuteen. Seurakunta voi mahdollistaa puitteet ja rakenteet sille, että seurakunta koetaan kodiksi, johon saa tulla ja jossa saa olla. Tulevaisuuden seurakunta on yhä ihmisläheisempi yhteisö, jossa jaetaan iloja ja suruja ja koetaan tukea arjen haasteissa.

Jokaisen seurakunnan tilanne on omanlaisensa ja kehiteltyjä yhteisömalleja täytyy soveltaa. Voitte kuitenkin mielenkiinnosta käydä verkossa katsomassa, miten laatimani yhteisömalli toimii. Laitilassa osallistujamäärät ovat moninkertaistuneet viime vuosina. Kirkot ovat täyttyneet monissa seurakunnissa yhteisömallini pohjalta.
 

Seurakunnan sisäisen yhteisöllisyyden lisäksi tarvitaan yhteyttä ulospäin. Täällä on edellytykset rakentaa paikallista yhteisöllisyyttä yhdessä Kouvolan kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Kaikki lähtee rukouksesta ja toinen toisensa arvostavasta kuuntelemisesta.

Hyvin monissa seurakunnissa elämme tilanteessa, jossa tulevaisuuden seurakuntatyö on toisenlaista kuin nykyinen. Tulevaisuuden suunta on se, että vapaaehtoiset saavat entistä näkyvämmän roolin. Vapaaehtoisia tulee valtuuttaa ja jakaa heille vastuuta.  Työntekijöiden rooli muuttuu enemmän valmentajaksi. Molemmat ovat tärkeitä tulevaisuudessa, niin vapaaehtoiset kuin työntekijätkin. Heillä on vain erilaiset roolit.

Vastatessa tulevaisuuden haasteisiin, on hyvä muistaa, että nuorissa on tulevaisuus. 

Meidän tulee huomioida lapset, nuoret ja perheet. Nuorten aikuisten tavoittamiseksi tarvitaan ennen kaikkea viestinnän uudistamista vuorovaikutteiseksi niin sosiaalisessa mediassa kuin muissakin viestinnän kanavissa.

Tulevaisuuden tähyillessä suunnitelmia ja toimenpiteitä tärkeämpää on muistaa

se, mitä Jeesus sanoo: Uskokaa Jumalaan. Voimme jättää koko tulevaisuuden Taivaan Isän suurelle kädelle rukouksessa. Pieni kätemme tarttuu Jumalan suureen käteen kiinni. Suunnitelmia ja toimia tärkeämpää on pitää kirkkaana mielessä kirkon perustehtävä. Tehtävämme on julistaa evankeliumia armollisesta Jumalasta, jotta ihmiset pelastuisivat. Ettei kukaan jäisi taivaan ulkopuolelle.

Päivän evankeliumissa Jeesus itse sanoo: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.” Kukaan ei voi päästä taivaaseen muuten kuin uskomalla Jeesukseen. Tämä on se evankeliumi, joka pysyy samana ajasta aikaan.

Vaikka aika muuttuu, evankeliumi pysyy samana. Meidän tulee vastata ajan haasteisiin ja palvella ihmisiä aidosti täällä Valkealassa. Mutta samaan aikaan evankeliumi on muuttumaton.

Uskonpuhdistaja Luther toteaakin, että uudistettiinpa kirkkoa miten hyvänsä, tulee evankeliumin pysyä aina samana. Tulee saarnata yksin Kristusta, jotta heikoinkin löytää Vapahtajan luokse. Jo vuodesta 1631 tällä Valkealan kirkon paikalla ja vuodesta 1927 tässä seurakunnan järjestyksessä neljännessä kirkossa, on julistettu evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Ja niin on tulevaisuudessakin.

Evankeliumin julistaminen on seurakunnan pysyvä ydintehtävä. Sillä evankeliumi Jeesuksesta synnyttää uskon. Ettei yksikään jäisi taivaan ulkopuolelle.

Tämän aikamme sekavien ja monenkirjavien opetusten keskellä, on evankeliumin sana selkeä. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan voi päästä taivaaseen muuten kuin uskomalla Jeesukseen. Mutta tänäkin päivänä jokainen, joka kääntyy katumuksessa ja uskossa Kristuksen puoleen, saa olla varma, että tulevaisuus on hyvä. Matka tulee päätymään kerran taivaaseen. Se kuulija, joka ei usko Jeesukseen, ei ole menossa taivaaseen.

Hyvä uutinen on se, että tänään voi kääntyä taivaaseen johtavalle Jeesus-tielle. Tänään voimme kääntyä Vapahtajan puoleen. Jumala rakastaa sinua ja minua niin paljon, että Hän antoi ainoan Poikansa kuolla ristillä. Kun uskot Jeesukseen, et joudu kadotukseen, vaan saat iankaikkisen elämän taivaassa.