Rippikoulu on matka hengellisyyteen 

Rippikoulun käy vuosittain noin neljä viidestä 15-vuotiaasta nuoresta. Rippikoulun voi käydä leiri-, päivä- tai iltarippikouluna oman valinnan mukaan. Rippikoulu alkaa lokakuussa ilmoittautumisella ja huipentuu lopuksi konfirmaatioon. Rippikoulussa nuoret tutustuvat ja osallistuvat seurakunnan toimintaan ja sen eri työaloihin. Rippikoulu on nuorelle puoli vuotta kestävä eräänlainen tutkimusmatka hengelliseen elämään.  

Vietin kesäkuun ensimmäisen viikon rippileirillä. Rippileiri on perinne, joka on säilyttänyt hyvin suosionsa Suomessa nuorison keskuudessa. Rippileiri on paikka, jossa nuori voi yhdessä muiden nuorten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa pohtia elämään ja uskoon liittyviä asioita. 

Viikon kestävällä rippileirillä keskustellaan ja etsitään yhdessä ohjaajien ja isosten kanssa vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. Tutustutaan Raamattuun ja opitaan Jumalan vaikutuksesta ihmiselämässä, hiljennytään ja rukoillaan. Oppituokioiden lisäksi leirillä leikitään, pelataan, saunotaan ja uidaan. Iltaisin isoset esittivät lyhyitä sketsejä, joiden välissä lauletaan nuorten veisukirjan lauluja. 

Leiri tarjoaa ympäristön, jossa on myös mahdollisuus viikon ajan keskittyä hengelliseen elämään. Päivittäiset kirkkohetket ja hartaudet antavat mahdollisuuden pyhyyden kokemiselle ja hiljentymiselle Jumalan edessä. 

Hengelliseen elämään tutustuminen rippileirillä on yhdessä tekemistä, etsimistä ja ihmettelyä. Yhteistä aikaa Jumalan ja Raamatun kanssa. Vaikka hengellisyys käsitetään ja nähdään henkilökohtaisena asiana, sillä on kuitenkin myös tärkeä yhteisöllinen merkitys ja ulottuvuus. Rippileirillä se näyttäytyy yhteisenä hyvinvointina ja turvana.

Nuorten hyvinvoinnin ja hengellisyyden välillä on myös tuoreen Nuorisobarometrin mukaan yhteys. Uskonnolliset nuoret voivat paremmin kuin ei-uskonnolliset. Toukokuussa julkaistu Nuorisobarometri 2023 keskittyi 15–29-vuotiaiden nuorten katsomuksiin ja hengellisyyteen. Se nosti esille myös tuloksen, jonka mukaan nuoret haluaisivat, että uskontoon ja hengellisyyteen liittyvistä asioista käytäisiin enemmän keskustelua. 

Maarit Hirvelä
Seurakuntapastori
Kouvolan seurakunta