Pirstaleinen maailma

Maailma monimutkaistuu – vastaukset yksinkertaistuvat. Pitkiä puheita, analyyseja ja selityksiä ei enää kukaan jaksa kuunnella. On helppoa turvautua niihin, jotka näyttävät vahvoilta ja sanovat asioita yksinkertaisesti ja selkeästi.

Maailman monimutkaisuudesta on seurannut myös kehitys, jota on kuvattu oivaltavalla termillä ”heimoutuminen”. Sillä kuvataan ilmiötä, jossa ihmiset vaistonvaraisesti hakeutuvat ryhmiin, joita yhdistää hyvin väljästi ja tilapäisesti samanlainen arvomaailma, elämäntapa, vapaa-ajanvietto ja jopa kulutustottumukset. 

Heimo puolustaa reviiriään eli itselleen tärkeitä asioita periaatteenaan ”nujerra toiset tai jää itse jalkoihin”. Suuttumus, turhautuminen ja herkkä negatiivinen reagointi toisin ajattelevia kohtaan kuuluu pelin henkeen. Tahallinen toisen väärinymmärtäminen ja puheella nujertamisen yrittäminen ovat osa ilmiötä. 

Ilmiöstä seuraa muun muassa se, että julkisuudessa olevien henkilöiden tärkeimmäksi ominaisuudeksi alkaa muodostua paineensietokyky. Joku aika sitten paikallislehdessä todettiinkin osuvasti, että muun muassa kunnallispolitiikkaan ryhtyvät ovat urheita sotureita. Tällä taidettiin viitata siihen, että odotettavissa on vain ryöpytystä ja arvostelua (kiitoksen ja kannustuksen sijaan).

Voisi ajatella, että uskonto ja kirkko olisi tästä vapaata vyöhykettä, mutta näinhän ei toki ole. On luonnollista, että ajan ilmiöt näkyvät myös kirkon sisällä. Niinpä tietynlainen negatiivisuus, arvostelunhenki ja voimakkaat jakolinjat ovat tulleet entistä näkyvämmiksi.

Ilmiö on helppo havaita, mutta mitä sille voisi oikein tehdä? Hyvä olisi joskus irrottautua tietoisesti somemaailmasta, tiedotusvälineiden seuraamisesta ja sen kautta havahtua ja tunnistaa oma sisäinen ärtymys ja kuormitus. Seuraavaksi voisi ruveta harkitsemaan, onko aina tarpeen lausua omaa mielipidettään. Ja jos tuntuu, että on tarve sanoa ja on sanottavaakin, silloinkin voisi miettiä, mihin sävyyn sen sanoo. Helpommin sanottu kuin tehty, tiedän.

Kirkolla on onneksi yksi hyvä neuvonantaja, joka muun muassa totesi: ”Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille". Luuk. 6:31

P.S. Valkealassa alkaa Myötätunto-luentojen sarja. Olisiko siinäkin yksi näkökulma näihin ilmiöihin? 

Ari Luomajoki
Valkealan seurakunnan pastori