Perintöosamme

Mikä on perintö? Se on vainajan omaisuus eli jäämistö, joka saadaan lähisukulaisen kuoltua, joko lakimääräisesti perittynä tai testamentin kautta. Perintö siis kuuluu perillisille koska niin on luvattu ja sovittu.

Kirkkovuodessa elämme helluntain jälkeistä aikaa. Jeesus on noussut taivaisiin. Hän sanoi menevänsä edeltä, valmistamaan meille sijaa, omaa paikkaamme taivaan kodissa. Apostolit kertovat perintöosasta, joka on meille varattuna taivaissa. Tämä perintö on jotain mikä ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on katoamaton aarre. Se on uskon päämäärä, sielun pelastus. Iankaikkinen elämä.

Jumalan lapsina me olemme perillisiä, olemme oikeutettuja iankaikkisen elämän perintöön. Lapsilla on oikeus olla lähellä Isäänsä, Jumalaa ja nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Kuolemallaan Jeesus jätti meille tämän perinnön, testamentin. Hän avasi tien taivaaseen ja valmisti sinne paikan jokaiselle häneen uskovalle. Sanoohan Jeesus: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä, jokainen, joka uskoo minuun elää, vaikka kuoleekin.” Joh. 11:25

Jokainen, joka uskoo minuun. Siinä ei ole yhtään erotusta. Jeesus ei kysele kuka tai millainen ihminen sinä olet, hän kysyy ainoastaan: uskotko sinä kuka minä olen? Uskotko sinä, että minä olen ylösnousemus ja elämä ja ettei kukaan mene Isän luo muutoin kuin minun kauttani?

Markuksen evankeliumissa on tallennettuna erään miehen vastaus Jeesukselle: minä uskon, auta minua epäuskossani! Credo, minä uskon. Uskonrohkeutta ja iloa kesään 2021 jokaiselle.

Maarit Kenttälä
seurakuntapastori
Anjalankosken seurakunta