Sukututkimus

Sukututkimuksia varten laadittavia todistuksia tehdään keskusrekisterissä toissijaisena työnä virallisen jäsenrekisterin ylläpidon ohella. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä. Sukututkimuksia voi tilata vain kirjallisessa muodossa, esimerkiksi alla olevalla sukututkimustilauslomakkeella.

Tietoja elossa olevista henkilöistä on hyvä ensisijaisesti pyytää heiltä itseltään.

Huom. Kouvolan seurakuntayhtymä on yksikielinen. Teemme sukututkimuksia vain suomenkielellä.

Välttämättömiä tietoja sukututkimuspyyntöä tehdessä

  • Henkilön nimi, syntymäaika, syntymäkotikunta, mahdollinen kuolinaika ja -paikka
  • Muuttoaika seurakuntaamme / sieltä pois (jos ei ole syntynyt / kuollut Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnassa)
  • Tieto siitä, missä laajuudessa tietoja tarvitaan (esim. lapset, vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat jne) Viitehenkilöistä merkitään todistukselle vain nimi, syntymäaika ja -paikka ja mahdollinen elossaolo-/kuolintieto, sekä seurakuntatieto. Lapsille merkitään myös mahdolliset muuttotiedot. Mikäli viitehenkilöstä halutaan lisäksi muita tietoja, tulisi hänestä tehdä oma tilaus.
  • Mahdollinen tutkimukseen käytettävä tunti- / euromääräinen rajoitus
  • Tilaajan tiedot; nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite

Sukututkimuksen voit tilata

  • Sähköisellä lomakkeella (Lomake on tallennettava ensin omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Sen jälkeen lomakkeen voi lähettää edelleen sähköpostin liitetiedostona tai kirjeenä. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta.)
  • Kirjeitse: Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola
  • Sähköpostitse: keskusrekisteri.kouvola@evl.fi

Sukututkijat

Sukututkijoiden on mahdollista tulla itsenäisesti tutkimaan 100 vuotta vanhempia kirkonkirjoja mikrofilmilaitteella. Luvan omaehtoiseen sukututkimukseen antaa keskusrekisterin johtava toimistosihteeri Sirpa Sirén, puh. 040 522 7292.