Koronavirustilanne vaikuttaa perhejuhlien järjestämiseen

Kirkolliset toimitukset, eli kaste, kirkkohäät ja hautaan siunaaminen, hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Kirkollisia vihkimisiä voidaan järjestää seurakunnan kirkossa tai kappelissa. Vihkitoimituksessa voi olla paikalla korkeintaan 10 henkilöä. Toimituksista sekä niihin liittyvistä varauksista voi tiedustella Kouvolan seurakuntayhtymän toimitusvarausten yksiköstä.

 

Häät

”Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä.” (1. Kor. 13:4)

Avioliitto on kahden ihmisen päätös ja valinta. He lupaavat Jumalan edessä rakastaa toisiaan ja tehdä parhaansa, että kumpikin voisi olla avioliitossa onnellinen.

Häitä voi viettää monella tavalla: suuresti tai pienesti. "Tahdon" voi sanoa kirkossa, kotona tai luonnon keskellä.

Vihkikirkko, pappi ja kanttori varataan Toimitusvaraukset-yksikön kautta
Toimitusvaraukset-yksikön yhteystiedot

Kirkollinen vihkiminen on pyhä toimitus, jossa pyydetään yhteiselle liitolle Jumalan siunausta. Se on myös oikeudellinen tapahtuma, jonka myötä puolisot saavat oikeuksia ja velvollisuuksia. Kirkollisen vihkimisen suorittaa pappi ja toimitukselle tulee olla kaksi todistajaa.

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä Suomen ev.lut. kirkon jäseniä. Toinen vihittävistä voi olla myös muun kristillisen uskontokunnan jäsen. Tällaisia uskontokuntia ovat mm. Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa, Helluntaiherätyksen seurakunnat, Suomen adventtikirkko ja Suomen vapaakirkko.

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille. Siten varmistetaan, ettei kihlakumppaneilla ole Suomen avioliittolaissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle.

Kuusi askelta kohti kirkkohäitä

Pohditko kirkkovihkimistä? Nämä askeleet johdattelevat teidät läpi käytännön asioiden kohti valitsemaanne kirkon tai muun vihkipaikan alttaria.

  1. Vihkikirkon, papin ja kanttorin varaaminen
  2. Esteiden tutkinta ja kuulutukset
  3. Vihkimisen edellytykset
  4. Kustannukset
  5. Vihkikeskustelu
  6. Vihkiminen
Hääpari astelee kirkosta ulos

Uusi etu- ja sukunimilaki astui voimaan 1.1.2019

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2019 alusta.Tutustu uuteen lakiin

 

Prinsessa Ruususta vai jotakin ihan muuta musiikkia?

Vihkitilaisuuteen sisältyy perinteisesti alku- ja päätösmusiikki sekä virsi. Usein puhutaan häämarsseista, mutta alku- ja päätösmusiikin ei kuitenkaan tarvitse olla marsseja. Lue lisää

Tutustu seurakuntien tiloihin

Seurakunnat vuokraavat tiloja perhejuhlia varten. Tutustu Kouvolan seurakuntien kirkkoihin ja muihin juhlatiloihin. Lue lisää

Avioliiton siunaaminen

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Yleistä avioliiton siunaaminen on silloin, kun toinen puolisoista ei ole minkään kristillisen kirkon jäsen tai kyse on kansainvälisestä avioliitosta eli toinen puolisoista on ulkomaalainen. Lue lisää

Samaa sukupuolta olevien avioliiton rukous

Samaa sukupuolta oleva aviopari voi järjestää rukoustilaisuuden yhdessä papin tai muun kirkon työntekijän ja kutsuvieraiden kanssa. Lue lisää