Pauli Pietiläinen

  • Keski-Lahden seurakunnan seurakuntapastori, director cantusPauli Pietiläinen istuu pöydän ääressä papin kaulun kaulassa hymyillen kameralle.
  • 61 vuotta

 

1. Mikä on hengellinen kotisi?

Nykyinen hengellinen kotini on Keski-Lahden seurakunta, erityisesti sen sisällä toimiva CREDO-yhteisö. CREDO-yhteisö alkoi, kun huomasimme, että kirkossa istuessamme tunnemme toisemme vain niskasta! Herätysliikkeistä sisältä päin tutuin on viides herätysliike. Minulla on erittäin hyvät kontaktit kaikkiin herätysliikkeisiin, paitsi rukoilevaisuutta en täällä Lahden seudulla tunne. 

2. Mihin asioihin Anjalankosken seurakunnan toiminnassa pitäisi tulevina vuosina erityisesti keskittyä?

Stora Enso suunnittelee sulkevansa toisen Anjalan tehtaan paperikoneista. Juuri nyt seurakunnan tulee tarjota kaikki mahdollinen tuki niille, joita asia koskettaa – ja varmasti näin on tehtykin. Ev.-lut. kirkon jäsenmäärä vähenee ja sen seurauksena kirkollisverotuotto laskee. Jossain vaiheessa joudumme pohtimaan, vähennetäänkö seiniä vai työntekijöitä, vai pyritäänkö muulla tavoin sopeuttamaan seurakunnan toimintaa niukkeneviin taloudellisiin resursseihin. Tässä vapaaehtoistyö nousee uuteen arvoon. Samalla voidaan tutkia, onko esimerkiksi seurakuntayhtymän seurakuntien työntekijöiden mahdollista auttaa toisia seurakuntia ruuhkahuippujen tasaamisessa. Periaatteessa olisi mahdollista kasvattaa tuloja, eli nostaa kirkollisveroprosenttia, taikka pyrkiä vaikuttamaan vapaaehtoisen kannatuksen kasvuun. Anjalankosken seurakunnassa on käsittääkseni tehty periaatepäätös, että sen neljästä kirkosta ei luovuta. Tällöin olisi mahdollista esimerkiksi muokata kirkkorakennuksia sisältä monipuolisen ja nykyaikaisen seurakuntaelämän tarpeisiin soveltuvaksi. Muutamissa seurakunnissa Suomessa on näin jo tehty ja toisissa seurakunnissa
pohditaan ratkaisuvaihtoehtoja. Varmaan kaikkea edellä luettelemaani joutuvat luottamuselimet tulevaisuudessa pohtimaan.

3. Mitkä ovat vahvuutesi johtajana?

Pidän kirkon työntekijänä aina mielessäni kirkon perustehtävän. Se on kerrottu kirkkolaissa: tunnustuksensa mukaan kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Pidän huolta omasta hengellisestä elämästäni ja elän samasta armosta, jota julistan. Haluan olla kuunteleva johtaja, joka perehtyy asioihin ja eri näkökulmiin, ennen kuin ryhtyy toimimaan. Aion tukea työntekijöitä heidän perustehtävässään ja olla myös tasapuolinen ja reilu. Olen sekä seurakuntalaisille, että työntekijöille mutkaton ja helposti lähestyttävä.

4. Miten haluaisit kehittää itseäsi johtajana?

Kukaan ei ole johtajana valmis, aina on jossakin parannettavaa, se on lähtökohta. Johtajana kehittymistä tapahtuu usein koulutuksen avulla, jossa opitaan uusia tietoja, taitoja ja ratkaisumalleja. Johtaja kehittyy myös avoimessa ja rehellisessä kanssakäymisessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Johtajalla on oltava valmius ottaa vastaan palautetta, tarkastella omia toimintatapojaan ja tarvittaessa korjata niitä.

5. Mikä sinua motivoi työssäsi?

Halu julistaa kristillistä sanomaa motivoi minua. Evankeliumi on nimittäin niin hieno asia! Toivon voivani auttaa siinä, että ihmiset löytävät Kristuksen, oman paikkansa seurakunnassa hengellisenä kotinaan ja alkavat resurssiensa mukaan toimia seurakunnassa. Vapaaehtoistyön kehittäminen on lähellä sydäntäni. Myös se motivoi, että voin omalta osaltani vaikuttaa siihen, että työntekijät tulevat hyvillä mielin töihin!

6. Mikä on motivoinut sinua hakemaan haasteellista johtajan tehtävää?

Ensimmäiseksi, minulla on tehtävään erittäin sopiva koulutus: teologian maisteri ja musiikin maisteri, kirkon järjestämä Seurakuntatyön johtamisen tutkinto ja lisäksi Johtamisen erikoisammattitutkinto Koulutuskeskus Salpauksesta. Toiseksi, minulla on pitkä kokemus, olen koko työurani toiminut jonkin seurakuntayhtymän paikallisseurakunnassa. Ja kolmanneksi, minä tahdon toimia Anjalankosken seurakunnan kirkkoherrana, niin että edellisen vastaukseni asiat toteutuisivat.

7. Mikä auttaa sinua palautumaan työstäsi?

Läheiset ihmiset ovat minulle virkistyksen lähde. Vaikka olisi kuinka mielenkiintoinen työ tahansa, ihmisen pitää vapaa-ajalla palautua siitä, ”ladata akkujansa” ja tehdä jotakin aivan muuta. Entisenä kanttorina musiikki ja Lahden Urkuviikon järjestäminen ovat minulle sellaista tekemistä. Kohtuullinen liikunta on tärkeää. Päiväni alkaa 2-vuotiaan labradorinnoutajan ulkoilutuksella; koira on muuten syntynyt Anjalankoskella. Kunnostani pidän huolta kuntosalilla, sekä hiihtelemällä ja pyöräilemällä.